Focus

Niets nieuws onder de zon. Binnen RHIZO was Fuzée al een feit voor het kind die naam kreeg. Op verschillende campussen zien we hoe nieuwe ideeën kleur krijgen, betrokkenheid creëren en leerkrachten en leerlingen verenigen in een proces van leren, van verwonderen, van bevragen en samen realiseren.

Toch is Fuzée meer dan een verzamelnaam van initiatieven in deze richting. RHIZO wil ook structureel duurzaam werken aan inspiratie, innovatie, kwaliteitsontwikkeling.

Dit schooljaar en ook het volgende (2016-2017) wordt - naast tijdelijke maar evengoed belangrijke projecten, gewerkt op zes pijlers die de eigenheid van RHIZO versterken in de toekomst.