Wat moet iemand met een fusee in het onderwijs? Een feestje bouwen? Een reddingssignaal uitzenden? Een hulplijn projecteren?

Feit is dat een fusee altijd vanop afstand zichtbaar is, een nieuw licht werpt op de context, soms een feestelijk karakter bezit en dus altijd in groep wordt ontstoken. Een fusee is een signaal om aandacht te trekken en een boodschap over te brengen.

En dat is precies wat Fuzée wil zijn binnen het scholennetwerk RHIZO. Een bezielend signaal om innovatie en kwaliteitsontwikkeling te stimuleren, een ‘verlichtend’ element  om het leerproces binnen het RHIZO-onderwijs te zien als een voortdurend en duurzaam samenwerken tot ontdekken, analyseren, kritisch reflecteren en (creatief) toepassen.

Fuzée is datgene wat van RHIZO een rhizoom wil maken: een inspirerend netwerk om in samenwerking met oog voor actuele ontwikkelingen, …  leerprocessen en dito projecten op te zetten.