Onze identiteit

Onze inspiratiebron

De boodschap van Jezus is onze belangrijkste bron van inspiratie; we willen het opvoedingsproject in onze scholengroep steeds toetsen aan die boodschap, ook waar dit confronterend, lastig en oncomfortabel is. Vanuit deze boodschap willen we voortdurend zoeken naar verbinding en respectvolle dialoog met elke mens.

 

Onze missie

Gebaseerd op respect en betrokkenheid bieden we inspirerend onderwijs aan dat jonge mensen ertoe aanzet om democratisch burgerschap op te nemen in de samenleving, om hun talenten te ontplooien en om sterk in het (samen)leven te staan.

 

Onze visie

Hiervoor werken we elke dag aan een verbindende (leer)omgeving waarin iedereen zich thuis voelt en uitgedaagd wordt om te groeien in kritisch denken, creativiteit en empathie.

 

De volledige tekst over onze identiteit kan je hier nalezen.