CampusOost
Smartschool Facebook 

5-6 Sociale en technische wetenschappen

Derde graad > tso | Deken Camerlyncklaan

Lessentabel

5 6
BASISVORMING uren uren
aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
wiskunde 3 3
     
SPECIFIEK GEDEELTE uren uren
integrale opdrachten 6 6
natuurwetenschappen 5 5
sociale wetenschappen 4 4
     
COMPLEMENTAIR GEDEELTE uren uren
plastische opvoeding - 1
toegepaste informatica 1 -
     
TOTAAL 34 34
 

Waarom deze richting kiezen?

Ben je nieuwsgierig naar alles wat met mens, voeding en milieu te maken heeft? Heb je interesse voor natuurwetenschappen en sociale wetenschappen? Organiseer je graag activiteiten? Ben je creatief? Ben je sociaal? Wil je graag verder studeren? Dan is sociale en technische wetenschappen zeker iets voor jou!


 

Uniek aan deze richting

Integrale opdrachten:
competentieontwikkelend leren

  • Mix van natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, expressie en voeding.
  • Focus op vaardigheden en attitudes via concrete situaties.
  • Individueel of in groep aan de slag gaan en DOEN, met de leraar als coach.
  • Vier basiscompetenties: onderzoeken, organiseren, presenteren en je eigen loopbaan in handen nemen.

Sociale wetenschappen

  • De mens en zijn gedrag als uitgangspunt
  • De ontwikkeling van de mens als individu en deel van de maatschappij
  • Elementen van pedagogisch handelen

Geïntegreerde proef

In het zesde jaar maak je een GIP. Deze GIP omvat richtingsspecifieke opdrachten.


 

En wat hierna?

Je hebt de keuze uit vele professionele bacheloropleidingen, zoals:

  • Bachelor in het onderwijs: kleuter, lager of secundair
  • Bachelor in de ergotherapie, voedings- en dieetkunde of voedingstechnologie, optiek en optometrie, logopedie en audiologie, verpleeg- of vroedkunde, medische beeldvorming … 
  • Bachelor in de orthopedagogie, sociaal werk, toegepaste psychologie, pedagogie van het jonge kind, sociale readaptatiewetenschappen, maatschappelijke veiligheid …

Je kan ook een se-n-se-opleiding (o.a. leefgroepenwerking) of de HBO5-opleiding verpleegkunde volgen.


 

Lees de volledige infobrochure