College Zwevegem
Smartschool Facebook Twitter

We zwaaien Chris Lecluyse uit.

Liebe Chris, Das Schönste Denkmal das ein Mensch bekommen kann, steht in der Herzen des Mitmenschen! Mensen zijn als boeken, elk met hun eigen verhaal en elk met hun favoriet lettertype. Mensen zijn als een encyclopedie of als een kladblok, als een thriller of als een fotoboek. We kennen allen hetzelfde alfabet van hetzelfde leven en schrijven dag na dag ons blaadje vol… een leven lang. Er zijn mensen die als ongelezen boeken gesloten blijven, die niets laten vermoeden van hun inhoud. Er zijn mensen die als uitgelezen boeken, alles wat ze waren hebben prijsgegeven. Er zijn mensen die als woordenboeken veel woorden in de mond hebben, maar die geen boodschap brengen. Er zijn mensen die als pas verschenen boeken de aandacht trekken, die wachten op een blik, een hand die hen in de hand neemt. Er zijn mensen die als dichtbundels vol diepe gedachten een leven laten vermoeden die alles overstijgt. Er zijn mensen die als waardevolle boeken steeds blijven boeien, die een stukje leven van jouw leven zijn geworden. Bedankt Chris, dat wij als collega’s ook deel mochten uitmaken van jouw leven Dank dat je er altijd was met je vreugde en je lach. Dank dat je er altijd was met je zorg en je begrip. Dank voor al je goedheid en je attenties. Dank voor je enthousiasme voor de dag van de Europese talen. Dank voor jouw sociaal engagement, want je bezit de kunst om tussen de lijnen te lezen van de levensboeken die wij aan het schrijven zijn. Dank in naam van de leerlingen van 3 Latijn; omdat ze een Duits taalbad kregen vooraleer ze naar Trier vertrokken. In het grote boek van jouw leven is een hoofdstuk afgewerkt en sla je een bladzijde om. Morgen begint een nieuwe hoofdstuk met ongetwijfeld veel nieuwe en boeiende verhalen. In naam van al je collega’s wens ik je een mooie toekomst. Er komt nu extra tijd vrij die je ongetwijfeld zal wijden aan je gezin, je familie en je oogappel Camille. Geniet met volle teugen van reizen, tuinieren, bloemschikken, tennissen en al de dingen die je graag doet. Wij zeggen je vaarwel, maar ook auf Wiedersehen!