College Zwevegem
Smartschool Facebook Twitter

Eerste leerjaar B

Eerste leerjaar > B-stroom

Lessentabel

 
BASISVORMING uren
Frans 2
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
maatschappelijke vorming 3
muzikale opvoeding 1
natuurwetenschappen 2
Nederlands 5
plastische opvoeding 3
techniek met aandacht voor
verschillende beroepenvelden
8
wiskunde 4
klasuur 1
   
TOTAAL 33

 

Al van bij de start leer je leren,
leer je leven en leer je kiezen
in een wekelijks extra klassenuurtje.

 

Waarom deze richting kiezen?

Had je in de basisschool problemen met theoretische vakken? Was het moeilijk te volgen? Of heb je om één of andere reden een leerachterstand opgelopen? Dan lijkt het eerste leerjaar B iets voor jou. Je krijgt les in kleine groepen. Zo kom je op adem door op je eigen tempo te werken.


 

En wat hierna?

Na het eerste jaar stap je over naar het beroepsvoorbereidend leerjaar.


 

Lees de volledige infobrochure