Hotelschool Kortrijk
Smartschool Facebook Twitter

Eerstesteenlegging Hotelschool

De droom van een nieuwe Hotelschool in Kortrijk krijgt heel concreet vorm. De ruwbouw is in zijn laatste fase gekomen. De nieuwbouw is maximaal afgestemd op de noden van modern hotelonderwijs.

Na de inspirerende woorden van de voorzitter én de afgevaardigde van de minister van onderwijs werd symbolisch de eerste steen aangebracht door de leerlingen van de Hotelschool. De eerste steen bevat de namen van alle leerlingen en leerkrachten die straks de nieuwe school zullen betrekken. De avond werd afgesloten met een verzorgde receptie gebracht door onze leerlingen.

Foto's bij 'Eerste steenlegging'