Hotelschool Kortrijk
Smartschool Facebook Twitter

Pedagogisch project

RHIZO Hotelschool Kortrijk is een katholieke hotelschool die haar leerlingen wil helpen op te groeien tot evenwichtige volwassenen.

Wij streven ernaar onze leerlingen als individuen te benaderen, elk met hun eigen talenten, en willen hen de kans geven zich te ontplooien tot volwassenen die op basis van onderzoek en vanuit de juiste motieven in staat zijn eigen keuzes te maken, te beslissen en te handelen.

Onze school staat voor eigentijds en kwaliteitsvol onderwijs, zowel bij de algemene als bij de richtingsspecifieke vakken. We willen onze leerlingen optimaal voorbereiden op het werkveld of verdere studies en hen bovendien bewust maken van het belang van levenslang leren.

Hotelschool Kortrijk denkt echter verder dan studeren. Als school vinden wij het belangrijk onze leerlingen persoonlijk te kennen en samen een klimaat op te bouwen waar het goed is om te leren maar vooral ook om te leven: met gedeelde verantwoordelijkheid, samen gemaakte keuzes en respect voor elkaar.

Daarom is er naast het gewone lesprogramma ook ruim aandacht voor cultuur, sport, levensbeschouwing, gezondheidsbeleid en milieu.