Hotelschool Kortrijk
Smartschool Facebook Twitter

Wie is wie

Onze school is een levende organisatie waar heel wat mensen aan deelnemen. Niet alleen de leerlingen en leerkrachten maar ook heel wat mensen van buiten het onderwijs dragen hun steentje bij tot de goede werking van de Hotelschool Kortrijk.


DIRECTIETEAM

Aarzel niet om hen te contacteren indien u vragen hebt.

 

 

Céline Craeynest
celine.craeynest@rhizo.be

directeur
RHIZO Hotelschool Kortrijk

Geert Van de Kerkhove
geert.vandekerkhove@rhizo.be

directeur 1ste graad
RHIZO Hotelschool Kortrijk

 

 


OUDERCOMITE

Alle ouders kunnen lid worden van onze oudervereniging.

De oudervereniging wil, samen met de directie en de personeelsleden in een opbouwende sfeer meewerken aan de uitbouw van onze school. In de vergaderingen bespreken we samen allerlei onderwerpen die met de realisatie van ons onderwijs- en opvoedingsproject te maken hebben. Deze onderwerpen worden door de ouders, leerkrachten en directie aangebracht.

Wens je lid te worden dan kan je dit melden via de school op het nummer 056 25 87 41 of via e-mail hotelschool@rhizo.be.


CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding is een dienst waarop leerlingen, ouders,leerkrachten, schooldirecties en externe diensten een beroep kunnen doen voor informatie,hulp en begeleiding.
Elke school wordt begeleid door een CLB-team bestaande uit medewerkers van verschillende disciplines: schoolartsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en sociaal verpleegkundigen. 

Hoe werkt het CLB ?

We werken vraaggestuurd. Ouders, leerkrachten of leerlingen kunnen via de school of rechtstreeks bij ons op het centrum terecht. De begeleiding gebeurt in een sfeer van vertrouwen en dialoog. Als professionele medewerkers zijn we gebonden aan het beroepsgeheim. De begeleiding kan in principe niet verplicht worden, uitgezonderd bij een aantal aspecten uit de preventieve gezondheidszorg en bij spijbelgedrag.

Het CLB Groeninge beschikt in de vestiging Kortrijk over een infotheek (open tijdens de openingsuren van het centrum: iedere dag van 8.30u. tot 12u. en van 13.30u. tot 17u. - op maandag tot 18u. - op vrijdag tot 16.30u.). U vindt er uitgebreide informatie over alle vormen van onderwijs en vorming.  De dienstverlening is gratis.

Contactpersoon

Isabelle Demeester
isabelle.demeester@vclbgroeninge.be056 249 745

Klik hier voor de uitgebreide folder.

 


SCHOLENGEMEENSCHAP GROENINGE

Hotelschool Kortrijk behoort tot de scholengemeenschap Groeninge. Met 10.000 leerlingen en 22 scholen uit de regio's Kortrijk, Harelbeke, Kuurne, Gullegem en Zwevegem, behoort deze scholengemeenschap tot één van de grootste van het Vlaamse onderwijslandschap. Dit weerspiegelt de stabiliteit van de school en de wil om nog verder te groeien.

 Voor meer info omtrent de scholengemeenschap, kan je steeds terecht op hun website.

Doedag

22
22 mei 2018
Doedag