Lyceum OLV Vlaanderen
Smartschool Facebook Twitter

Kerstactie: 'Vlaanderen' voor het goede doel

Ook dit schooljaar zet onze school zich in voor een aantal goede doelen. Als christelijke school willen wij onze leerlingen inspireren om een helpende hand uit te steken naar onze medemensen die dagelijks strijd moeten leveren voor een menswaardig leven. De opbrengsten van onze kerstactie willen wij dit jaar heel graag schenken aan drie initiatieven uit onze nabije omgeving.

 

 

 

Leerlingen voor leerlingen: Sociale dienst RHIZO

Katholieke scholengroep RHIZO heeft een sociale dienst. Dit is een onafhankelijke dienst die samen met de ouders op zoek gaat naar de beste oplossing om de schoolkosten van de kinderen te betalen. Dit gebeurt door de ouders te informeren, te bemiddelen of door te verwijzen naar een gepaste dienst. Hierbij is iedere situatie uniek. Alles wordt bovendien discreet behandeld. De verantwoordelijke van de Sociale dienst RHIZO is Carine Vaes. Zij is te bereiken via het nummer 0490 42 42 41 of via mail.

 

Jongeren voor jongeren: TEJO Kortrijk

TEJO biedt laagdrempelige, therapeutische ondersteuning aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. De therapie heeft als hoofddoelstelling de jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in hun krachten te brengen. Op die manier komt TEJO preventief tegemoet aan dringende hulpvragen, zodat probleemsituaties niet verder escaleren en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden. TEJO biedt jongeren een ‘pedagogische plek’ waar er naar hen geluisterd wordt en kort oplossingsgericht wordt gewerkt vanuit het gedachtegoed van de positieve psychologie.

 

Mensen voor mensen: voedselbedeling de vaart

Al zo’n 10 jaar wordt in de Vaartstraat 79 wekelijks een voedselbedeling georganiseerd. Hiervoor staan een 25-tal vrijwilligers elke woensdagvoormiddag paraat. Naast het uitdelen van de voedselpakketten, bieden de vrijwilligers een luisterend oor, wordt tweedehands kledij uitgedeeld en worden een aantal randactiviteiten georganiseerd, zoals een kerstdiner, zomerkamp …