Lyceum OLV Vlaanderen
Smartschool Facebook Twitter

RESPECT@RHIZO

We zijn al bij de laatste letter van ‘respect’ aangekomen. De ‘t’ van talent. Op de affiche staat onze ‘t’ tussen verschillende Tetrisblokken. Net zoals we bij Tetris alle blokjes laten samenvloeien, is het voor iedereen belangrijk om de talenten te bundelen. De talenten van verschillende mensen samenvoegen, zorgt ervoor dat oplossingen voor problemen sneller gevonden kunnen worden, dat creatieve brainstormsessies fantastische ideeën opleveren, dat we als mensen stappen vooruit kunnen zetten …

Velen erkennen hun eigen talenten. Dat is de eerste stap naar succes. Toch hebben anderen daar ook veel moeite mee. We denken soms dat we geen talenten bezitten en voelen ons snel minderwaardig. Als we vergelijken met anderen, denken we dat zij veel meer talent hebben. Het is jammer dat we niet altijd durven uitkomen voor alle zaken waar we goed in zijn. 

Tijd om daar verandering in te brengen. Deze maand erkennen we de talenten van anderen, maar evengoed die van onszelf. We durven in de spotlight te staan en schitteren met al onze troeven. Want nee, het is niet erg om af en toe eens te stoefen.