Lyceum OLV Vlaanderen
Smartschool Facebook Twitter

Excursie De Gavers eerste jaar

Onze eerstejaars trokken naar de Gavers in Harelbeke om er twee interessante, milieu-educatieve programma’s te volgen. 

Programma aardrijkskunde

De leerlingen leerden op het terrein werken met topkaart en kompas. Op een speelse en interactieve manier vestigden we de aandacht van de leerlingen op het landschap: welke soorten landschappen zijn er, waarin verschillen ze, uit welke elementen bestaat een landschap…? We bekeken ook luchtfoto’s om zo meer te weten te komen over het landschap, maar we merkten al snel dat deze foto’s ons onvoldoende informatie gaven. Reden genoeg dus om zelf aan de slag te gaan in het landschap: in groepjes van vier voerden de leerlingen zes opdrachten uit (waardering van het landschap, oriënteren in het landschap, waterlopen in het landschap, reliëf en hoogte in het landschap, symbolen en legende van een kaart, de bodem van het landschap). Na het uitvoeren van de opdrachten maakten we samen de stap van een luchtfoto naar een topografische kaart: welke elementen vinden we terug op de kaart, hoe worden deze elementen weergegeven, wat zijn de voor- en de nadelen?

Programma natuurwetenschappen

Met een aantal onderzoeksmethoden werden de leerlingen uitgedaagd om zelf de verschillen tussen twee biotopen te ontdekken. Het onderzoek startte met een aantal waarnemingen in een open veld. Bij de verkenning van de eerste biotoop wilden we de niet-levende factoren gericht waarnemen en meten. Anemometer, thermometer, geluidsmeter, lichtmeter… zijn enkele meetinstrumenten die aan bod kwamen. Ook de meetwaarden en eenheden werden besproken. Vervolgens gingen de leerlingen zelfstandig en in kleinere groepjes aan de slag in het bos. Met behulp van determineerkaarten en potloepjes vonden ze de dieren en planten die er voorkomen. Ook de niet-levende factoren van het bos werden opgemeten. Alle info werd op een veldwerkzeil verzameld. Met alle waarnemingen en meetresultaten werd dan een vergelijking van de biotoop gemaakt.

 

Foto's bij 'Excursie De Gavers eerste jaar'