Lyceum OLV Vlaanderen
Smartschool Facebook Twitter

Leef- en leerzorg

We willen als school ‘warme’ zorg bieden aan onze leerlingen. We beschikken daarvoor over een goed uitgebouwd netwerk van leef- en leerzorgbegeleiding.

  • De zorg voor onze leerlingen gebeurt in eerste instantie in de klas door de klassenleerkrachten en de vakleerkrachten die tijdens en ook buiten de lessen zorg en aandacht besteden aan de hen toevertrouwde leerlingen.
  • Voor leerlingen met een grotere zorgnood  zijn er  op onze school een leefcoach, een  leercoach 1/2/3de jaar en een leercoach 4/5/6de jaar aangesteld. De leefcoach staat waar nodig in voor de psychosociale  begeleiding van een leerling; de leercoaches ondersteunen de leerlingen met een extra nood aan leerzorg op het vlak van leren leren en leerstoornissen.
  • De ouders worden vrij snel bij de begeleiding van de leerlingen betrokken. Ouders die zelf een probleem willen melden, kunnen dat via de leerkrachten, één van de leef- of leercoaches of via het beleidsteam.
  •  Er zijn de begeleidende klassenraden om problemen snel op te sporen, ad hoc overlegmomenten met collega’ s rond de aanpak van een bepaalde leerling of een klasgroep, enzovoort. Daarnaast zijn er ook nog andere kanalen van leerlingenoverleg zoals een wekelijks teamoverleg van de leef- en leercoaches met de beleidsmedewerker en het CLB.
  • De leerlingen ontvangen een brochure van de school die de leerling een antwoord biedt op de vraag: ‘Bij wie kan ik voor wat terecht?’. 

Maandbrief maart

01
1 maart 2018
Maandbrief maart

Maandbrief februari

30
30 januari 2018
Maandbrief februari

Maandbrief januari

22
22 december 2017
Maandbrief januari