Zorgkrachtschool
Smartschool Facebook 

5-6 Jeugd- en gehandicaptenzorg

Derde graad > tso | Sint-Denijsestraat

Lessentabel

5 6
BASISVORMING uren uren
aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
wiskunde 2 2
     
SPECIFIEK GEDEELTE uren uren
beroepsgerichte pedagogiek en psychologie 4 1
beroepsgerichte zorgkunde 2 -
biologie van de mens 2 2
expressie en animatie    
 • expressiedagen
2 -
 • projectwerk
- 2
ortho(ped)agogiek en
ortho(ped)agogische vaardigheden
4 5
stage 4 8
wetgeving 1 1
     
TOTAAL 34 34

 

stage vijfde jaar: 4 weken stage
inhaallessen vijfde jaar: 4 uur/week
(voor vakken die tijdens de stage wegvallen)

zesde jaar: 8 weken
inhaallessen zesde jaar: 8 uur/week
(voor vakken die tijdens de stage wegvallen)

 

Waarom deze richting kiezen?

Begeleid je graag kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische, zintuiglijke en/of verstandelijke beperking? Ben je iemand met een uitgesproken sociale interesse? Ben je enthousiast en werk je graag activiteiten uit? Ben je creatief en praktisch ingesteld? Hecht je veel belang aan waarden zoals respect, hulpvaardigheid, eerlijkheid en bezit je een dosis idealisme? Wil je na je opleiding meteen aan de slag gaan of verder studeren in een sociale richting? Dan is de richting jeugd- en gehandicaptenzorg zeker iets voor jou!


 

Uniek aan deze richting

Stage

In het vijfde jaar vier weken stage bij:

 • kinderen, jongeren of volwassenen met een motorische, zintuiglijke en/of verstandelijke beperking
 • kinderen of jongeren in het buitengewoon onderwijs of een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning
 • personen met dementie

In het zesde jaar acht weken stage bij:

 • kinderen, jongeren of volwassenen met een motorische, zintuiglijke en/of verstandelijke beperking
 • kinderen of jongeren in het buitengewoon onderwijs of een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning
 • personen met dementie
 • kinderen of jongeren uit problematische leefsituaties
 • kinderen met gedrags- en emotionele moeilijkheden

Geïntegreerde proef (GIP)

Je maakt een eindwerk op basis van je stage-ervaringen, opzoekingswerk en de lessen op school.


 

En wat hierna?

Je kan als opvoeder/begeleider werken binnen de jeugdhulpverlening en de gehandicaptenzorg. De school geeft je informatie over de werkaanbiedingen.

Je kan verder studeren. Je hebt de keuze uit vele professionele bacheloropleidingen, zoals:

 • Bachelor in de orthopedagogie, sociaal werk, toegepaste psychologie, ergotherapie …
 • Bachelor in de verpleeg- of vroedkunde …
 • Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs, lager onderwijs.

Je kan de HBO5-opleiding verpleegkunde volgen.

Je kan ook een zevende jaar kinderzorg, thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige volgen.


 

Lees de volledige infobrochure