Zorgkrachtschool
Smartschool Facebook 

5-6 Jeugd- en gehandicaptenzorg met vrijstellingen

Bijkomende kwalifiactie > tso | Sint-Denijsestraat

Lessentabel

5 6
SPECIFIEK GEDEELTE uren uren
beroepsgerichte pedagogiek en psychologie 4 1
beroepsgerichte zorgkunde 2 -
biologie van de mens 2 2
expressie en animatie
(expressiedagen in het vijfde jaar)
2 2
ortho(ped)agogiek en
ortho(ped)agogische vaardigheden
4 5
stage 8 8
wetgeving 1 1
     
COMPLEMENTAIR GEDEELTE uren uren
actualisering in de welzijnssector - 1
begeleid zelfstandig werken 1 1
godsdienst 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
muzikale opvoeding - 1
Nederlands 1 2
project 3 3
wetgeving - 1
     
TOTAAL 31 31

 

stage: 8 weken

inhaallessen: 8 uur/week
(voor vakken die tijdens de stage wegvallen)

 


 

Toelatingsvoorwaarden

Enkel als je een zesde jaar aso, tso of kso met vrucht beëindigd hebt, kan je tot deze opleiding toegelaten worden. In deze opleiding word je vrijgesteld van algemene vakken zoals wiskunde, Frans …


 

Motivatieproef en intakegesprek

Als je je wil inschrijven voor het vijfde jaar jeugd- en gehandicaptenzorg met vrijstellingen leg je een motivatieproef met intakegesprek af. Op basis daarvan krijg je een advies.

 • data: 29 juni, 17 augustus of 4 september (voormiddag om 9.00 uur: schriftelijk; namiddag (volgens afspraak): mondeling)
 • de lessen starten op 5 september om 9.00 uur
 

Waarom deze richting kiezen?

Begeleid je graag kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische, zintuiglijke en/of verstandelijke beperking? Ben je bereid te werken aan vaardigheden en attitudes om met deze doelgroepen om te gaan? Wil je met enthousiasme en creativiteit een groep mensen begeleiden? Werk je graag met anderen in een team samen? Kan je feedback aanvaarden en over jezelf reflecteren? Hecht je veel belang aan waarden zoals respect, hulpvaardigheid, eerlijkheid en bezit je een dosis idealisme? Dan is jeugd- en gehandicaptenzorg met vrijstellingen zeker iets voor jou!


 

Uniek aan deze richting

Competentieontwikkelend leren

Als toekomstig opvoeder/begeleider leer je:

 • ortho(ped)agogische ondersteuning bieden aan personen en hun netwerk om hun levenskwaliteit te bevorderen.
 • functioneren in een team binnen een organisatie in de ortho(ped)agogische sector.
 • het groepsgebeuren ortho(ped)agogisch begeleiden.

Stage en project

 • zowel in het eerste als in het tweede jaar loop je acht weken stage.
 • elk jaar werk je in kleine groepjes aan een project in samenwerking met mensen uit het werkveld.
 • In het tweede jaar is stage lopen in het buitenland een mogelijkheid (Frankrijk en Engeland).

Orthopedagogiek, orthopedagogische vaardigheden en psychologie

 • Je leert over de verschillende vormen van beperking en de verschillende voorzieningen voor mensen met een beperking.
 • Je leert hoe iemand zijn/haar beperking ervaart en wat hij/zij van een opvoeder of begeleider vraagt.
 • Je leert de sociale vaardigheden die je in het werkveld dagelijks nodig hebt: observeren, verslag uitbrengen, communiceren met mensen en groepen …
 • Je krijgt een beeld van de ontwikkeling van mensen op lichamelijk, geestelijk, emotioneel en sociaal vlak.

 

En wat hierna?

Na deze studies kan je als opvoeder/begeleider werken bij kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking of in de jeugdhulpverlening. De school geeft je informatie over de werkaanbiedingen.


 

Lees de volledige infobrochure