Zorgkrachtschool
Smartschool Facebook 

7 Kinderzorg

Specialisatiejaren > bso | Sint-Denijsestraat

Lessentabel

 
BASISVORMING uren
Frans 2
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
plastische opvoeding 2
project algemene vakken 4
   
SPECIFIEK GEDEELTE uren

pedagogisch-agogisch handelen

10

stage

12
   
TOTAAL 34

 

 


 

Vrijstellingen

Je kan een vrijstelling aanvragen voor een aantal leerstofonderdelen op basis van eerder verworven competenties (EVC) of eerder verworven kwalificaties (EVK). Die kan je behaald hebben:

 • In nuttige ervaringen en/of vooropleiding(en)
 • In werkervaringen

We bekijken je aanvraag voor vrijstellingen individueel. Als je slaagt voor de vrijstellingsproef, hoef je voor dat leerstofonderdeel de lessen niet te volgen en geen examen af te leggen.


 

Toelatingsvoorwaarden

 • Het tweede jaar van de derde graad in het studiegebied Personenzorg met vrucht beëindigd hebben.
 • Als je niet uit het studiegebied Personenzorg komt, leg je een motivatieproef met intakegesprek af op 21 augustus 2017. Op basis daarvan neemt de klassenraad een beslissing.
 

Waarom deze richting kiezen?

Kan je je helemaal uitleven bij kinderen? Kan je kinderen blij maken? Werk je graag in team? Wil je medeverantwoordelijk zijn voor de opvoeding van kinderen? Ben je verantwoordelijk en kritisch voor jezelf? Dan is de richting kinderzorg zeker iets voor jou!


Uniek aan deze richting

Je krijgt inzicht in je professioneel handelen in complexe situaties door ervaringsgericht te leren op de werkplek. Je koppelt theorie aan de praktijk door actief en opdrachtgestuurd onderwijs. Je ontwikkelt je kwaliteiten en competenties zo optimaal mogelijk via groepswerk, zelfstandig werk en reflecties.

Competentieontwikkelend leren

 • Je leert op een pedagogisch verantwoorde manier omgaan met kinderen van 0 tot 12 jaar.
 • Je biedt totaalzorg in complexe situaties.
 • Je leert zelfstandig werken én in teamverband.

Stage (16 weken)

14 weken basisstage

 • 7 weken in een kinderdagverblijf
 • 7 weken in en buitenschoolse opvang (telkens twee weken werkplekleren en vijf weken verdiepingsstage)

2 weken keuzestage

Geïntegreerde proef (GIP)

De GIP is een jaaropdracht waarbij je aantoont dat je theorie kan omzetten in de praktijk.

Vakoverschrijdend project

Tijdens het vakoverschrijdend project leer je samenwerken en op een heel creatieve manier kinderen met en zonder beperking een wereld van verwondering aanbieden.


 

En wat hierna?

Na dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs. Deze specialisatie tot begeleider in de kinderzorg doet je tewerkstellingskansen stijgen in kleuterklassen, kinderdagverblijven, buitenschoolse kinderopvang en bij onthaalouders. Sommige van deze diensten stellen een diploma van het zevende jaar kinderzorg als voorwaarde om er te kunnen werken.

Na dit jaar kan je ook verder studeren in:

 • het zevende jaar thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
 • het zevende jaar organisatie-assistentie
 • HBO5-opleiding verpleegkunde
 • Se-n-se-opleiding leefgroepenwerking
 • professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs

 

Lees de volledige infobrochure