Zorgkrachtschool
Smartschool Facebook 

7 Organisatie-assistentie

specialisatiejaren > bso | Sint-Denijsestraat

Lessentabel

 
BASISVORMING uren
Frans 2
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
plastische opvoeding 2
project algemene vakken 4
   
SPECIFIEK GEDEELTE uren
organisatie-assistentie  
 • integrale projecten
2
 • logistiek in het onderhoud
2
 • logistiek in de voeding
5
 • logistiek in de zorginstellingen en ziekenhuizen
2
 • omgang en communicatie
1
 • stage
10
   
TOTAAL 34

 

stage: 12 weken stage
(met een terugkomdag per week)

inhaallessen: 8 uur/week
(voor vakken die tijdens de stage wegvallen)

 


 

Toelatingsvoorwaarden

Het tweede jaar van de derde graad in het studiegebied Personenzorg met vrucht beëindigd hebben.

Als je niet uit het studiegebied Personenzorg komt, leg je een motivatieproef met intakegesprek af op 21 augustus 2017. Op basis daarvan neemt de klassenraad een beslissing.

 

Waarom deze richting kiezen?

Werk je graag in team? Wil je indirecte zorg aanbieden zoals intern transport, maaltijddistributie en -begeleiding en ondersteuning bij animatie? Vind je verantwoordelijkheid, initiatiefname, communicatie en warme zorg belangrijk? Wil je je verdiepen in de sterilisatiedienst of het operatiekwartier van een ziekenhuis? Hou je van maaltijden bereiden en mensen in een gezellige sfeer ontvangen? Dan hoor je thuis in organisatie-assistentie!


 

Uniek aan deze richting

Integrale projecten

In dit vak verkennen we de verschillende facetten van het werkveld binnen de richting OA. We stemmen de zorg af op de gebruiker, zijn sociale omgeving en de situatie.

Stage

 • Drie weken in een grootkeuken van een ziekenhuis
 • Drie weken op de centrale sterilisatieafdeling of het operatiekwartier van een ziekenhuis
 • Drie weken in de onderhoudsdienst van een ziekenhuis
 • Twee en een halve week oriëntatiestage (bijvoorbeeld als logistieke hulp in een kinderdagverblijf)
 • Tien dagen buitenlandse stage i.s.m. Intersoc

De stagebegeleider van de school bezoekt je elke week en begeleidt je in specifieke handelingen, agogische en sociale vaardigheden.

Geïntegreerde proef (GIP)

De GIP is een realiteitsgerichte opdracht die tijdens de stageperiodes wordt uitgewerkt.

Vakoverschrijdend project

Het project wordt uitgewerkt in de vakken integraal project, logistiek in de voeding en Frans. Op de projectdagen worden de mentoren van logistiek in de voeding uitgenodigd in de bistrOH. Je staat zowel in voor de zaaldienst (ontvangst en bediening) als voor de keukendienst (maaltijdbereiding). Er is altijd een Franssprekende gast aanwezig.


 

En wat hierna?

Na dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs, waardoor je tewerkstellingskansen verhogen.

Je kan ook verder studeren in het zevende jaar thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige of het zevende jaar kinderzorg.


 

Toelatingsvoorwaarden

Het tweede jaar van de derde graad in het studiegebied Personenzorg met vrucht beëindigd hebben.

Als je niet uit het studiegebied Personenzorg komt, leg je een motivatieproef met intakegesprek af op 22 augustus 2016. Op basis daarvan neemt de klassenraad een beslissing.


 

Lees de volledige infobrochure