Zorgkrachtschool
Smartschool Facebook 

Hinder door werken in de schoolomgeving

Momenteel zijn er heel wat (wegen)werken in de schoolomgeving. In de artikels hieronder houden we jullie op de hoogte van alle lopende werken.


Start werken fiets-bustunnel stationsproject

(20/09/2017)

Fietsbrug Zandstraat wordt afgebroken - Verkeer in Zandstraat blijft mogelijk

Maandag 25 september starten de voorbereidende werken voor de bouw van een fiets- en bustunnel in de Zandstraat. Vanaf half november 2017 tot eind 2018 volgen de eigenlijke bouwwerken van de fiets- en bustunnel. De verkeershinder tijdens deze werken is beperkt. Grote verkeershinder wordt maar verwacht vanaf begin 2019 tijdens de bouw van een wegtunnel onder de Zandstraat. 

Deze werken kaderen in de realisatie van het eerste deel van het Stationsproject Kortrijk.

Verkeerssituatie Zandstraat

  • Doorgaand verkeer blijft mogelijk in beide richtingen.
  • Het fiets- en voetpad in de Zandstraat kant Kongoweg wordt een dubbelrichting fiets- en voetpad. Ook de fietsers kunnen tijdens de werken in beide richtingen blijven rijden in de Zandstraat.

Fietsbrug Zandstraat wordt afgebroken - Guldenspoorpad tijdelijk onderbroken

De fietsbrug die over de Zandstraat naar de Kongoweg loopt (onderdeel van het Guldenspoorpad) wordt afgebroken. Het is een voorbereidend werk om daar later de nieuwe fiets-bustunnel te kunnen onderschuiven. Na de afbraak wordt een tijdelijke fietsbrug aangelegd zodat het Guldenspoorpad terug volledig bruikbaar is.

Deze werken duren van begin oktober tot eind november. In die periode is het Guldenspoorpad onderbroken. Borden op het Guldenspoorpad zullen de exacte startdatum aankondigen. 

Fietser op het Guldenspoorpad met herkomst Marke moeten in de Kongoweg afrijden naar de Minister Vanden Peereboomlaan en via Panorama naar de Minister Tacklaan rijden. In de Minister Tacklaan kunnen ze terug op het Guldenspoorpad via de doorsteek vlak voor de uitgang van het station (glazen gebouw met fietsenstallingen). Voor fietsers op het Guldenspoorpad met herkomst Zwevegem geldt deze omlegging in de omgekeerde richting.


Tunnel Doorniksewijk afgesloten van 2 tot 6 oktober

(09/09/2017)

Afdeling Wegen en Verkeer (AWV) zal begin oktober herstellingswerken uitvoeren aan het afwateringsrooster in de tunnel Doorniksewijk.

Het rooster ligt volledig los en dat zorgt voor veel geluidshinder. Aannemer Tibergyn zal deze werken uitvoeren. Hij moet het wegdek over de volledige breedte van de tunnel opbreken. Tijdens deze werken is er geen autoverkeer mogelijk in de tunnel, fietsers en voetgangers kunnen wel door. De werken duren 5 dagen. In overleg met onder meer Unizo gaan deze noodzakelijke werken door van maandag 2 tot en met vrijdag 6 oktober. Parking Schouwburg blijft bereikbaar via het Stationsplein en de Sint-Jorisstraat.

Het afsluiten van de tunnel heeft ingrijpende verkeersgevolgen. Zeker voor de handelaars in de binnenstad. Daarom organiseerden wij als stadsbestuur een overleg met de aannemer, AWV, politie en Unizo.  Er werd geopteerd om de werken uit te voeren van 2 tot 6 oktober 2017. Op donderdag 5 oktober zou de tunnel sowieso afgesloten worden voor Student Welcome. Het Volksrestaurant zal de verhuis van een aantal containers ook dan inplannen. Door een aantal zaken te concentreren in die week vermijden we dat de tunnel in de deze periode nog moeten afsluiten.

Verkeerssituatie op 5 oktober
naar aanleiding van Student Welcome Concert

  • De tunnel Doorniksewijk is afgesloten.
  • In de Doorniksestraat geldt vanaf 12 uur parkeerverbod, tussen het Shouwburgplein en Grote Markt, op ongeveer de helft van de parkeerplaatsen. Langs beide kanten van de straat blijven er nog parkeerplaatsen beschikbaar.
  • Ook de doorsteek van het Schouwburgplein (straatgedeelte) is afgesloten vanaf 12 uur.
  • Als de tunnel en het het Schouwburgplein afgesloten zijn is de Doorniksestraat niet bereikbaar. Daarom wordt dan het éénrichtingsverkeer in de Doorniksestraat opgeheven. Zo blijft de Doorniksestraat in beide richtingen bereikbaar vanaf de Graanmarkt en Grote Markt.
  • Parking Schouwburg blijft bereikbaar via de Sint-Jorisstraat. Bij het verlaten van de parking moet men verplicht naar rechts (richting Waterpoort)

Doorniksewijk éénrichtingsverkeer … ook voor fietsers!

(01/09/2017)

Eenrichtingsverkeer voor fietsers noodzakelijk voor de veiligheid

In de Doorniksewijk zijn er sinds maart 2017 nuts- en trottoirwerken aan de gang. Sinds 21 augustus geldt in de hele Doorniksewijk éénrichtingsverkeer voor fietsers.

Eenrichtingsverkeer negeren is boete van 174 euro riskeren

Fietsers die de signalisatie niet respecteren en toch in tegenrichting rijden, riskeren een boete van 174 euro. Fietsers mogen ook niet fietsen op het voetpad maar wel met de fiets aan de hand. Dit wordt ook aangegeven met extra oranje borden die duidelijk opvallen.

Het stadsbestuur wou echt dat het anders kon. Maar ze moeten de veiligheid absoluut voorop plaatsen. En ook fietsers moeten in het belang van hun eigen veiligheid de verkeersregels respecteren. De afgelopen weken werden tal van inbreuken en onveilige situaties vastgesteld. Er kwamen trouwens ook heel wat vragen van weggebruikers en omwonenden om op te treden tegen deze onveilige situatie.


Stationsproject gestart, maar waar is mijn bus?

(30/08/2017)

Het Stationsproject Kortrijk is gestart. De busperrons worden heringericht om de plaats van de bouwwerken (ondergrondse parking en fiets-bustunnel ) in de Tolstraat en de Zandstraat vrij te maken. Het busstation wordt opgesplitst in 4 vervangende busterminals die vanaf 1 september in gebruik genomen worden.

Waar houden welke lijnen halt vanaf 1 september 2017?

Vanaf 1 september vertrekken de bussen met een bestemming in het noorden van de stad (Bissegem, Heule, Kuurne ...) vanop het Stationsplein (1) of de Doornikselaan (2).
De meeste bussen met bestemming ten zuiden van de stad (Bellegem, Rollegem, Zwevegem ...) vertrekken aan de Minister Tacklaan (3) en in de Minister Tacklaan ter hoogte van de tunnel Doorniksewijk (4). Ook de Lijnwinkel krijgt eind september een vervangende locatie op het Stationsplein.

Welke haltes worden niet meer bediend?

Door de werken worden de haltes Spoorweglaan, Graanmarkt en Robbeplein niet meer bediend door een aantal lijnen. Raadpleeg de website van De Lijn om te achterhalen waar jouw lijn stopt.

Verhuis busstation op originele manier in de kijker

Op 1 september is er heel wat te doen in de stationsomgeving. Reizigers worden geïnformeerd over de verhuis van het busstation en over het Stationsproject. Het is tevens genieten van randactiviteiten: op gezellige picknick-bank-eilandjes kan je ondermeer een potje schaken, even verpozen in het pop-up-cafeetje of wat plaatjes beluisteren.

Voor meer info kun je terecht in de lijnwinkel of bij Isabel Cossement, communicatieverantwoordelijke Stationsproject Kortrijk (0468 23 12 74). 


Rioleringswerken en herinrichting Pottelberg

(16/08/2017)

De rioleringswerken en de herinrichting van de Pottelberg, Burgemeester Felix de Bethunelaan en de Kampstraat gingen van start. Stad Kortrijk pakt samen met het Agentschap Wegen & Verkeer de verkeerssituatie en veiligheid aan in de omgeving van onze school.

Tijdens de werken worden het wegdek en de rioleringen vernieuwd.
Het blijft een zone 30 schoolomgeving. De rijweg wordt versmald en krijgt fietssuggestiestroken.
Er komen waar mogelijk parkeerstroken, bredere trottoirs en meer groen.
Door deze inrichting kan de stad gemakkelijker een aangepaste snelheid afdwingen.

De werken startten op maandag 21 augustus en duren het volledige schooljaar.

Tijdens de eerste fase van de werken (tot eind december 2017) wordt het gemotoriseerd verkeer tussen het centrum en de R8 omgeleid via de Engelse Wandeling/Weggevoerdenlaan. In de werkzone mag er niet geparkeerd worden.
De fietsers worden omgeleid via de Pater Damiaanstraat.