Zorgkrachtschool
Smartschool Facebook 

Zorg op maat

Niet iedereen start met gelijke kansen. Goede zorg op school kan al veel verhelpen.

We streven naar Gelijke OnderwijsKansen voor iedereen. We willen allle leerlingen maximale kansen bieden om hun talenten te ontwikkelen.

Soms hebben leerlingen nood aan 'verhoogde zorg' of 'uitbreiding van zorg'. Het team van opvoeders, leraren, stagebegeleiders en directie zoeken met de leerling en de ouders naar de gepaste hulp. We streven naar 'zorg om maat'.

Op school hebben we een sterk uitgebouwd zorgaanbod. We werken ook nauw samen met externe hulpverleners en met het CLB. Je vindt hierbij een overzicht:

 

Brede
basizorg

Verhoogde zorg
uitbreiding van zorg

Leefcoach

Ondersteunend personeel

  • afwezigheidscoördinator
  • avondstudie
  • takenstudie

Klassenleraar

Vakleraar/stagebegeleider

Directie

 

Leefzorg

Psychosociale leerlingenbegeleiding

Begeleiding bij sociale vaardigheden en faalangst

Begeleiding met stagevaardigheden

 
 

 

Leerzorg

Leercoach

Begeleding bij onderwijsloopbaan

Begeleidingsplan op maat

Remediëringsleerkachten

Taalcoach

 

         
GOK-coördinator

 

 

Samenwerking met CLB en externe hulpverleners