Lyceum OLV Vlaanderen
Smartschool Facebook Twitter

1-2 Latijn & Grieks-Latijn

Eerste graad > A-stroom

Lessentabel

1L 2GL 2L
BASISVORMING uren uren uren
aardrijkskunde 2 1 1
Engels - 2 2
Frans 4 3 3
geschiedenis 1 2 2
godsdienst 2 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2 2
muzikale opvoeding 1 1 1
natuurwetenschappen 2 1 1
Nederlands 5 4 4
plastische opvoeding 2 - -
techniek 2 2 2
wiskunde 4 4 4
       
COMPLEMENTAIRE VORMING uren uren uren
Frans - +1 +1
Grieks - 3 -
ICT-integratie in Latijnse cultuur
en Grieks
1 - -
Latijn 4 4 5
Nederlands - - +1
wiskunde - - +1
       
TOTAAL 32 32 32

 

Omdat leren leren, leren leven en leren kiezen belangrijk zijn, worden deze thema’s opgenomen in leefsleutels én in de verschillende vakken op afgesproken tijdstippen.

  • 1L: eerste jaar Latijn
  • 2GL: tweede jaar Grieks-Latijn
  • 2L: tweede jaar Latijn
 

Waarom deze richting kiezen?

Heb je belangstelling voor taal, geschiedenis, kunst, boeiende verhalen …? Dan is Latijn iets voor jou. Je leert ook vaardigheden zoals memoriseren, analyseren, probleemoplossend en onderzoekend leren. Ook worden een aantal lessen gewijd aan ICT-vaardigheden. Dit vergt wel een dosis doorzettingsvermogen maar er zal een boeiende wereld voor jou opengaan. In het eerste jaar focus je op de studie van het Latijn. In het derde trimester proef je ook van het Grieks. Je bestudeert de woordenschat, spraakkunst, teksten en cultuur van deze talen.


 

En wat hierna?

Je studeert verder binnen het aanbod van het algemeen secundair onderwijs (aso).


 

Lees de volledige infobrochure