Lyceum OLV Vlaanderen
Smartschool Facebook Twitter

3-4 Grieks-Latijn

Tweede graad > aso

Lessentabel

3GL4 3GL5 4GL4 4GL5
BASIS- &
SPECIFIEKE VORMING
uren uren uren uren
aardrijkskunde 1 1 1 1
biologie 1 1 1 1
chemie 1 1 1 1
Engels 2 2 2 2
Frans 3 3 3 3
fysica 1 1 1 1
geschiedenis 2 2 2 2
godsdienst 2 2 2 2
Grieks 4 4 4 4
Latijn 4 4 4 4
lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4
wiskunde 4 4* 4 4*
         
COMPLEMENTAIRE VORMING uren uren uren uren
Duits - - 1 1
informatica ** ** ** **
plastische opvoeding 1 1 - -
         
TOTAAL 32 32 32 32

 

  * Je verwerkt het programma van 5 uur wiskunde in 4 lestijden.
** Je kan de leerstyof informatica afwerken tijdens de middagpauze via begeleid zelfstandig leren.

 

 • GL4: Grieks-Latijn met vier uur wiskunde
 • GL5: Grieks-Latijn met vijf uur wiskunde
 

Waarom deze richting kiezen?

Volgde je in de eerste graad de optie Grieks-Latijn of Latijn? Ben je nog steeds geboeid door deze klassieke talen? Wil je je verder verdiepen in de antieke cultuur en maatschappij? Ben je bereid om veel te studeren? Dan voel je je zeker thuis in de studierichtingen Latijn!


 

Uniek aan deze richting

Je krijgt een brede algemene vorming van talen, wetenschappen en wiskunde. Je vult verder aan met een pakket Latijn. Je maakt ook een keuze voor vier of vijf uren wiskunde.


 

En wat hierna?

 • Latijn-moderne talen
 • Latijn-wetenschappen
 • Latijn-wiskunde
 • Economie-moderne talen *
 • Economie-wetenschappen *
 • Economie-wiskunde *
 • Moderne talen-wetenschappen
 • Moderne talen-wiskunde
 • Wetenschappen-wiskunde
 • Sportwetenschappen

* Volgde je in het vierde jaar geen economie, dan is deze overgang enkel mogelijk als je eind augustus de instaplessen economie volgt.


 

Lees de volledige infobrochure