VIVES HBO5 verpleegkunde Kortrijk
Smartschool Facebook 

Afstandsonderwijs

Toelatingsvoorwaarden

  •  Minstens 18 jaar worden in de module waarvoor je inschrijft of beschikken over een diploma of getuigschrift secundair onderwijs.
  •  Deze opleidingsweg maakt het mogelijk om een job te combineren met een opleiding tot gezondheidsprofessional.

Wat is afstandsonderwijs?

  • Je doorloopt de opleiding grotendeels op zelfstandige basis met maandelijks één verplicht lesmoment (op vrijdag tussen 8.30 en 18 uur) en één facultatief lesmoment.
  • Zelfs van op afstand word je nauw opgevolgd en begeleid door je docenten en stagebegeleider. We stemmen de opleiding af op jouw noden en zijn altijd bereikbaar voor je.

  • Je kan je stage spreiden naargelang jouw mogelijkheden. Het laatste semester van je opleiding is een volledig praktijksemester.

Les en stage

Elk semester bevat een deel les en een deel stage. Het laatste semester van elk traject is een volledig praktijksemester. De stage wordt steeds gespreid naargelang de mogelijkheden in combinatie met je werk. In het laatste semester doe je echter ook een stageblok van enkele aaneensluitende weken. 

AGOV

Onze school biedt momenteel nog de opleidingsweg AGOV aan voor studenten die hun opleiding willen combineren met een halftijdse job. In deze opleidingsweg zijn er wekelijks contactmomenten (= les).

Gecombineerd onderwijs zal AGOV volledig vervangen. Voor meer info over AGOV en de modules die nog opstarten, mail naar verpleegkundekortrijk@viveshbo5.be.

Visum verpleegkunde

De school werkt samen met de FOD Volksgezondheid aan een innovatief project. Vanaf heden wordt de toekenning van de visa aan afgestudeerde verpleegkundigen automatisch opgestart. Van zodra je als afgestudeerde bij ons je diploma in handen hebt, wordt je visum automatisch bij je thuis bezorgd! Je hoeft dus zelf geen individuele aanvraag meer te doen!

Meer info

In de brochure 'afstandsonderwijs' vind je meer informatie.

Stel al je vragen over het gecombineerd onderwijs via vicky.coucke@rhizo.be of liesbeth.verbanck@rhizo.be