VIVES HBO5 verpleegkunde Kortrijk
Smartschool Facebook 

Visie, missie en fundament

Onze missie: hoofd, hart & handen

Dit willen wij bereiken: verpleegkundigen bij wie hoofd, hart en handen in balans zijn. We streven ernaar dat de verpleegkundigen die bij ons afstuderen beschikken over bekwame én zorgzame handen. Dat ze vakbekwaam, respectvol en omzichtig handelen.

In tijden van schaarste en burnout is het belangrijk om er het hoofd bij te houden. Daarom stimuleren we creatief denken. Daardoor leren studenten om met weinig veel te doen. We stellen alles in het werk om hen ook kritisch te laten denken, om hoofd- en bijzaak uit elkaar te houden.

We laten hun hart niet ongemoeid en zorgen ervoor dat mensen hen ter harte (blijven) gaan. Daartoe leren we hen om zich op een gezonde manier te betrekken en zich zorgzaam te verbinden.

 

Onze visie: levensecht, ervaringsgericht, samen (LES)

In het nastreven van onze missie, willen we bij de les blijven en inzetten op levensecht en ervaringsgericht onderwijs waarin samenwerking centraal staat.

Levensecht onderwijs realiseren we door aan te sluiten bij de 'echte' wereld buiten de schoolmuren. Dat doen we tevens door krachtige leeromgevingen te creëren op plaatsen waar leren voor het grijpen ligt.

Ervaringsgericht wordt ons onderwijs dankzij het implementeren van ervaringsgerichte werkvormen en het aanbieden van exposure.

Samenwerken met partners uit andere culteren maakt intercultureel leren mogelijk. Samenwerking met andere opleidingen en disciplines biedt boeiende (leer)perspectieven. Co-creatie met partners uit het werkveld en/of de bedrijfswereld leidt tot duurzame innovatie.

 

Het fundament: de professional

School maak je met mensen. Net zoals bij zorg ligt ook in onderwijs de essentie in de kwaliteit van de menselijke relaties. Kwalitatief onderwijs zit vervat in de relatie die wij als onderwijsprofessonal met elke student aangaan. Leren is relationeel.

Als onderwijsprofessional maken wij het verschil. De wijze waarop we naar onszelf kijken, naar het onderwijsgebeuren en onze rol hierbij, naar zorg en welzijn in de samenleving, naar de student, is allesbepalend.

Als onderwijsprofessional vervullen we steeds meerdere rollen tegelijk. In het onderwijs van de 21ste eeuw zijn we vakexpert, maar evengoed coach. Meer dan ooit zijn we teamspeler. We zijn de gastvrouw of gastheer voor de student, maar de kritische vriend en kwetsbare leider. Naar buiten toe zijn we ambassadeurs.

 

Bekijk onze affiche die de missie, visie en fundament van de school uitdraagt.