Agile 4 Collaboration

Zelfgericht Agile Onderwijs voor veerkrachtige en inclusieve samenwerking

Over het project

In het kader van het Erasmus+ programma Samenwerkingspartnerschappen in schoolonderwijs” start op 1 november 2021 een driejarig project genaamd Agile 4 Collaboration”. Onder leiding van Collective Up bv uit Gent (België), experts in Agile leren, bundelen verschillende Europese partners hun krachten om de integratie van Agile Leren in het Europese onderwijslandschap te bevorderen. 

Achtergrond en doelstellingen

Het project is gebaseerd op de Agile Management filosofie, een benadering die uit de softwareontwikkeling komt en intussen in diverse sectoren wordt toegepast. Het idee achter Agile leren is eenvoudig maar krachtig: we stellen individuen en interacties boven processen en tools; we waarderen acties boven uitgebreide documentatie en we zien meer waarde in samenwerking dan in de centrale autoriteit van de docent. 

In het licht van de COVID-19 pandemie, waar de dagelijkse ritmes plotseling en fundamenteel tot stilstand kwamen, is het begrip om elke student en opvoeder te helpen een mindset te ontwikkelen richting zelfgestuurd leren door middel van samenwerking en spel nooit zo onverwacht op wereldwijde schaal naar voren gekomen. Daarom wil dit project kansen bieden voor scholen om Agile tools en instrumenten te leren gebruiken, om de juiste leerruimtes te creëren en om technologie te integreren in het dagelijks leven van studenten.

Ons uiteindelijke doel is om Agile Leren in Europa te ontwikkelen op een manier die dichter bij de natuurlijke manier van leren van mensen ligt en die zeer gunstig is voor leerlingen die op een interactieve, collaboratieve en zelfgestuurde manier worden gevormd. Om dit te bereiken, ontwikkelen we een reeks handleidingen, cursussen en andere bronnen die de concepten en grondbeginselen van Agile Leren integreren.

Implementatie

Om onze doelstellingen te bereiken, implementeren we de volgende activiteiten:

  • Ontwerp, ontwikkeling, testen en verbetering van Agile Learning materialen en tools.
  • Training van onderwijsprofessionals over de filosofie, methoden en hulpmiddelen van Agile Leren.
  • Opzetten en ontwikkelen van een Peer-to-Peer Online Community om de verbetering, verdere ontwikkeling en adoptie op grote schaal van deze hulpmiddelen te bevorderen.


Resultaten

Deze activiteiten zullen resulteren in een serie handleidingen en een toolkit voor Agile Learning. Bovendien zullen we een online cursus ontwikkelen voor Agile Learning en een online gemeenschap opzetten voor Europese Agile Learning beoefenaars. Door deze resultaten te implementeren, verwachten we dat een aanzienlijk aantal Europeanen getraind zal worden door de open cursus, wat de financiële en mobiliteitsbeperkingen voor degenen die geïnteresseerd zijn in een training in Agile Learning zal overtreffen.

Samenwerkingspartners

Officiële website: www​.agileforcollaboration​.eu

Contactpersoon

Heb je vragen of wil je bijdragen aan dit project. Neem contact op met joos.​vancauwenberghe@​rhizo.​be

Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.