Agile XR

Augmented Agile Teamwork voor Hybride Leren op Scholen

Projectinformatie

Programma: Erasmus+, KA220-SCH - Samenwerkingspartnerschappen in schoolonderwijs
Startdatum: 01/01/2022
Einddatum: 01/01/2024
Coördinator: RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen Kortrijk
Andere partners: Metropolia Applied University (Helsinki, Finland), Universidad Francisco de Vitoria (Madrid, Spanje), Collective Up bv (Gent, België)
Officiële website: https://​www​.agilexr​.eu/

Achtergrond

COVID-19 heeft het schoolonderwijs in heel Europa gedigitaliseerd. Deze overgang naar afstandsonderwijs was uitdagend, met als grootste problemen het gebrek aan digitale vaardigheden, verhoogde werkdruk, lage studentenmotivatie en participatie, en het gebrek aan ondersteuning van kwetsbare leerlingen. Dit project wil deze uitdagingen aanpakken en digitale competenties verbeteren, evenals de leervaardigheden en motivatie van studenten in hybride leeromgevingen na de pandemie.

Doelstellingen

Ons doel is om docenten en studenten de nodige hulpmiddelen en vaardigheden te bieden om de sociale en capaciteitsuitdagingen die de leerresultaten en het welzijn van studenten, vooral de kwetsbare, tijdens de COVID-19-pandemie hebben verzwakt, te overwinnen. Dit omvat:

  • Verbetering van de digitale vaardigheden van docenten en studenten, met name die in kwetsbare posities, om te profiteren van nieuwe onderwijstechnologieën. Met een focus op web- en extended reality (XR) technologie.
  • Verbetering van het welzijn van studenten, met name die in kwetsbare posities, door het aannemen van nieuwe digitale hulpmiddelen (web- en XR-gebaseerd) die afstandsonderwijs leuker, socialer en ondersteunender maken.


Implementatie

We zullen de PLAN-DO-CHECK-ACT-methode gebruiken voor een iteratief ontwikkelingsproces gedurende het hele project. We zullen de huidige uitdagingen in afstandsonderwijs identificeren, bestaande web- en XR-gebaseerde oplossingen selecteren, proeflessen uitvoeren met studenten en docenten, en de resultaten van deze tests evalueren om verbeteringen en aanpassingen door te voeren. 

Resultaten

Het algemene resultaat van dit project is betere ondersteuning voor docenten en studenten om gebruik te maken van de digitale hulpmiddelen (web en extended reality) die teamwork en samenwerking bevorderen om de uitdagingen van afstandsonderwijs - stress, gebrek aan motivatie en lage participatie - te overwinnen. We zullen ons vooral richten op de studenten in kwetsbare posities (met een uitdagende thuissituatie) die het hardst getroffen zijn door de pandemie.

Contactpersoon

Heb je vragen of wil je bijdragen aan dit project. Neem contact op met joos.​vancauwenberghe@​rhizo.​be

Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.