Vormingsaanbod 'communicatie en ethiek'

Op zoek naar een vorming of bijscholing gericht op communicatie en ethiek? Ontdek ons huidige aanbod.

Moreel Beraad

Kortrijk - 22 september 2022 tem 20 april 2023

Meer info en inschrijven

Stapsgewijs oefenen

Tijdens de training ontwikkelen cursisten de nodige vaardigheden om een goed moreel beraad te kunnen leiden. Binnen de training staat het leren in de ervaring voorop en staat het doen centraal. Dit betekent dat deelnemers zowel tijdens de trainingsdagen als in de periode daartussen moreel beraad stapsgewijs oefenen. Dat oefenen doe je veelal in koppels in de praktijk. Moreel beraad is verschillend van intervisie in die mate dat je als groep een concrete casus bespreekt die niet noodzakelijk leidt tot een oplossing maar wel tot zelfinzicht in jouw eigen gedragspatroon of dit van jouw groep. Dit leidt vaak tot kleine duurzame veranderingen en efficiëntere intervisieprocessen.

Duur

De training bestaat uit vier opleidingsdagen van 9 uur tot 16.30 uur en één supervisie bijeenkomst drie maand na de training.
De deelnemers worden opgeleid om zelf moreel beraad te leiden binnen hun voorziening of werkplek. Per bijeenkomst vragen we ongeveer vrijblijvend twee uur leesvoorbereiding en vier uur stage in eigen voorziening (nl. 2 uur zelf oefenen en 2 uur bij iemand anders evalueren). De verplaatsingstijden zijn niet meegeteld. Na elke opleidingsdag is er dus een oefenmoment op je werkplek.

Ervaring met moreel beraad

De ervaring heeft geleerd dat voor het succesvol doorlopen van de training het van belang is dat deelnemers voorafgaand aan de training al ervaring hebben met moreel beraad. Om deel te kunnen nemen aan de training moet je minimaal 1-3 keer moreel beraad bijgewoond hebben, nl. de socratische methode en de dilemmamethode. Zo niet, komt er één extra namiddagsessie erbij op donderdagnamiddag 22 september waarbij beide methodes aan bod komen. Dit is noodzakelijk om nadien zelf een moreel beraad te begeleiden.

Uit ervaring van de vorige training is het wenselijk om met twee mensen per voorziening/​werkplek de opleiding te volgen. Dit bevordert een duurzame implementatie. Ook is het zeer belangrijk dat men aanwezig hoort te zijn bij de vier opleidingsdagen.

Vorming op maat?

Niet gevonden wat je zocht? Of wil je begeleiding op maat van je organisatie?

Ontdek ons aanbod 'op maat'!