E-learning voor leerkrachten en (toekomstige) zorgprofessionals

Professionaliseren met hoofd, hart en handen. E-learning voor leerkrachten en (toekomstige) professionals binnen de zorgsector.

Professionaliseren met hoofd, hart en handen. E-learning voor leerkrachten en (toekomstige) zorgprofessionals.

Een project met de steun van InnoVET en de Vlaamse overheid om in te zetten op de verdere professionalisering van leerkrachten die lesgeven in arbeidsmarktgerichte opleidingen en (toekomstige) zorgprofessionals.

Aanleiding tot het project

De gezondheidszorg en het onderwijs zijn in beweging in een steeds evoluerende maatschappij. Hoe blijven leerkrachten de vinger aan de pols houden, zowel op vakinhoudelijk, pedagogisch als didactisch vlak? Hoe worden leerlingen/​studenten voorbereid op de gezondheidszorg van morgen? 

Levenslang leren via e-learning

E-learning is de sleutel tot levenslang en innovatief leren. In samenwerking met enkele werkveldpartners (Sint-Jozefskliniek Izegem, het psychiatrisch ziekenhuis H. Familie Kortrijk en woonzorggroep GVO) zetten we drie e-learning modules op voor leerkrachten, studenten en zorgprofessionals, telkens afgestemd op innovatieve inzichten uit de huidige praktijk en de noden van de 21ste eeuw.

Ontdek hieronder de online modules op TEO en ga ermee aan de slag binnen je eigen organisatie. 

/ E-learning rond het thema oncologie’: hematologie, kanker van de organen, de poortkatheter

Hier komt onder andere preventief onderzoek, nieuwe behandelingen en therapieën, de oncologische patiënt en zijn naasten, palliatieve zorg en interprofessionele samenwerking aan bod.

/ E-learning rond het thema dementie’

Hier komt onder andere de soorten en fasen, benaderingswijzen en omgangsvormen, zinvolle dagbesteding, onbegrepen gedrag en interdisciplinaire samenwerking aan bod.

/ E-learning rond het thema elektronisch patiëntendossier’

Hier komt onder andere de opbouw van een EPD (identificatie, anamnese, medisch dossier, verpleegkundig dossier, ontslag, medicatie, therapieschema …), registratie in het EPD en interprofessioneel samenwerken aan bod. Ook inzicht in het doel en het gebruik van een EPD verwerven zodat de transfer naar andere programma’s gemakkelijk zelfstandig kan gemaakt worden.

InnoVET

InnoVET staat voor innovatieve opleidingen in Vocational Education and Training (VET). Men wil leerkrachten en leerlingen uit arbeidsmarktgerichte richtingen of richtingen van het secundair onderwijs met een dubbele finaliteit versterken en voorbereiden op de snel veranderende wereld. In opdracht van het Departement Onderwijs coördineert en ondersteunt de Vlor de InnoVET-werking.

We krijgen 13 160 euro om ons innovatief e-learning project uit te werken. 

TEO - Teaching Each Other

TEO, onze kennispartner voor dit project, is een deel- en leerplatform waar bedrijven, scholen en particulieren techniek en praktijk van elkaar leren. TEO gelooft in het belang van kennis delen, niet alleen op de werkvloer of binnen scholen, maar ook tussen de twee.