Een eigen toestel gebruiken?

Welke minimumvereisten verwachten we?

Beschikt u al over een up-to-date toestel? Dan kan u eventueel uw eigen toestel gebruiken binnen de lessen. 

Wij raden het gebruik van een eigen toestel echter niet aan. U heeft immers niet dezelfde hardwaregarantie op deze toestellen en wij kunnen als school niet instaan voor de support van deze toestellen. Zo kan de leerling bij problemen met het eigen toestel niet verder geholpen worden op school. Om de vlotte werking op school te garanderen stellen wij ook enkele minimale eisen aan het eigen toestel: het toestel werkt vlot op Windows 11 en beschikt over een batterij die voldoende capaciteit heeft om minimaal twee lesuren zonder stroom te werken.

Bij het werken met een eigen toestel kan de school niet instaan voor de ondersteuning van het toestel bij problemen!