Erasmus+: Mobile Ethical Laboratory

Europees project rond gastvrijheid op school.

Europees project MEL : Mobile Ethical Laboratory

Een driejarig project (september 2019 - april 2022) met de financiële steun van de Europese unie via Erasmus+.

Aanleiding tot het project

Onderzoek wijst uit dat eenzaamheid bij jongeren toeneemt. Hoewel ze op school vele uren in groep doorbrengen, voelen heel wat jongeren zich toch eenzaam op school. Het project richt zich bij de ontwikkeling van verschillende methoden en handvaten op de bevordering van sociale inclusie en de vermindering van drop-out bij leerlingen. We streven ernaar dat leerlingen zich welkom en thuis voelen op school. 

Doel en aanpak

In dit project gaan we op zoek naar hoe we onze scholen gastvrijer kunnen maken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich welkom voelt bij ons op school? Welke factoren zijn belangrijk om een thuisgevoel te ervaren en hoe kunnen we leerkrachten ondersteunen om dit samen te realiseren?

Aan de hand van enkele casestudies gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen. Door middel van exposure en reflectie willen we hulpmiddelen voor de leerkrachten creëren. Deze hulpmiddelen bundelen we in een toolbox die voor elke leerkracht/​docent toegankelijk zal zijn. We hopen zo verder in te zetten op warme en gastvrije scholen.

Partners

We werken samen met verschillende partners uit Denemarken (VIA, de universiteit van Holstebro en de scholengemeenschap in Holstebro) en Roemenië (Ferdinand school, universiteit Boekarest en Sc association of Art Ed). We krijgen in eigen land ook steun van Schouwburg Kortrijk, AFS, WZC Pottelberg en AZ Groeninge om dit project te realiseren.

Wat doen wij?

Wij verlenen onze expertise op het vlak van zorgethiek en gastvrije zorg. We voeren een casestudie uit in onze eigen scholen en bundelen onze visie op een gastvrije school en de ontwikkelde methodieken samen in een toolbox. Deze toolbox zal op het slotevent (voorjaar 2022) in Kortrijk voorgesteld worden.