Naar het eerste jaar secundair onderwijs?

Om in te schrijven in het eerste leerjaar van een secundaire school moet je je kind vanaf dit jaar eerst aanmelden. Pas na de aanmeldingsperiode weet je in welke school je kunt inschrijven.

Naar het eerste jaar secundair onderwijs?

NIEUW: MELD JE OP TIJD AAN!

Om in te schrijven in het eerste leerjaar van een secundaire school moet je je kind vanaf dit jaar eerst aanmelden. Een aanmelding is geen inschrijving. Aanmelden betekent dat je als ouder digitaal opgeeft voor welke scholen je interesse hebt. Na de aanmeldingsperiode verdeelt de computer de aangemelde leerlingen over de vrije plaatsen. Pas dan weet je in welke school je kunt inschrijven.

Wie meldt aan ?

Alle kinderen die starten in een secundaire school in 1A of 1B, ook broers en zussen en kinderen van personeel.

1A

inschrijven voor 1A kan enkel mét een getuigschrift basisonderwijs

1B

inschrijven voor 1B kan zonder getuigschrift basisonderwijs
Weet je nog niet of je kind het getuigschrift basisonderwijs zal behalen, meld je kind dan aan voor 1A én 1B.

Voor het buitengewoon onderwijs wordt niet met aanmeldingen gewerkt. Je kan je kind gewoon inschrijven vanaf 17 april 2023.

Stap 1 : Bereid je voor

Informeer je over de structuur van het secundair onderwijs en het aanbod. 

Al onze scholen organiseren in februari of maart een infomoment voor toekomstige eerstejaars.

Maak een lijstje met de scholen van je keuze. Zet de school waar je kind het allerliefste naar toe wil op plaats 1, de school van tweede voorkeur op de tweede plaats …

Stap 2 : Meld je kind aan 

Aanmelden doe je vanaf 27 maart 2023 (9 uur) tot en met 21 april 2023 (vóór middernacht). Ga naar de website www​.naareensecundaireschool​.be om je kind aan te melden. Op welke dag of op welk uur je je kind aanmeldt, is niet belangrijk. Het speelt geen rol in de toewijzing van de plaatsen op een school. Maar het moet wel gebeuren binnen de voorziene periode.

Broers en zussen en kinderen van personeel hebben voorrang, maar melden op hetzelfde moment aan als andere kinderen.

TIP: Neem bij het aanmelden het rijksregisternummer van je kind bij de hand en de lijst van favoriete scholen. Er is geen limiet in het aantal scholen dat je mag aanduiden.

Stap 3 : Schrijf je kind in

Op 12 mei 2023 zal je in de loop van de avond een toewijzingsbericht ontvangen, waarin staat in welke school je kind een plaatsje heeft. Tussen 16 mei en 12 juni 2023 kun je dan met dit bericht naar de school gaan om je kind effectief in te schrijven. Doe je dit niet, dan verlies je de gereserveerde plaats.

Wat breng je verder mee bij inschrijving?

  • je identiteitskaart of Kids-ID
  • je rapport
  • het advies van de basisschool
  • je BASO-fiche (als je die al ontvangen hebt)

Hulp nodig bij het aanmelden ?

Je kan op eender welke computer aanmelden: thuis, bij familie, je buren, in een openbare bibliotheek, een buurthuis, de lagere school … Je bent ook welkom op elk van onze scholen om je hierbij te helpen.