Opleiding in de kijker!

De opleiding Referentiepersoon Wondzorg gaat door in het voorjaar!

Vormingscentrum HIVSET/RHIZO organiseert de opleiding Referentiepersoon Wondzorg’.

> donderdag 28 april tot donderdag 16 juni 2022
> Burgemeester Nolfstraat 35, Kortrijk

In navolging van de RIZIV richtlijnen, biedt het Vormingscentrum HIVSET/RHIZO (HIVSET in samenwerking met scholengroep RHIZO) voor de sector een aangepaste opleiding Referentiepersoon Wondzorg aan. Het programma omvat 42 uur theoretisch onderwijs en werd samengesteld in nauwe samenwerking met medische en paramedische professionals met specifieke expertise.

Programma:

 • Histologie, fysiologie, pathologie van de huid
  Pathofysiologie bij brandwonden. Laatste richtlijnen van niet-complexe brandwondenzorg
 • Typologie van wonden:
  Bacteriologie van wonden en hun specifieke aanpak
  Relatie helingsproces, TIME-concept en zijn aanpak
  Debrideren, overzicht en toelichting van de verschillende vormen van debrideren en praktische toepassing
 • Verbandmaterialen.
  Wondactieve verbanden. Praktische toepassingen
 • Heelkundige behandeling van wonden
  Aandachtspunten bij traumatische wonden, huidflappen, huidenten …
 • Preventie van chronische wonden en diabetes voetulcus
 • Medische behandeling van wonden
  Van wondroos tot necrotische fasciitis
 • Ethische aspecten van zorg
  Relatie wondzorg en ethiek
  Casuïstiek met toepassing van ethische principes
 • Casuïstiek

Meer info en inschrijven via de website van Hivset.

2021 VIVES 00184