Ken jij Retrieval Practice?

Een Erasmus+ project voor beter leren in de klas.

Ken jij Retrieval Practice?
Een effectieve leerstrategie voor optimaal leren.

Ben je bekend met Retrieval Practice? Het is een krachtige leerstrategie die de nadruk legt op actief terughalen van informatie uit het geheugen, en het kan een game-changer zijn in het onderwijs. RHIZO, in samenwerking met de Spaanse school Origami, werkt aan het Erasmus+ Retrieval Practice project, gefinancierd door de Europese Unie. Dit project heeft als doel Retrieval Practice als leerstrategie te promoten onder onze leerlingen en collega leerkrachten, want onderzoek wijst uit dat deze leerstrategie nog onvoldoende wordt toegepast in de praktijk. Laten we eens kijken naar wat Retrieval Practice precies inhoudt en hoe het wordt geïmplementeerd.

Wat is Retrieval Practice?

Iedereen herkent het. Je denkt dat je iets goed ingestudeerd hebt, maar tijdens een toets kom je toch niet tot de juiste antwoorden. De kans is groot dat je in deze situatie de leerstrategie doorlezen gebruikt. Je hebt jouw leerstof meerdere keren gelezen en je hebt het gevoel de leerstof te kennen. Maar wat je hier moet erkennen is dat je niet aan het leren bent. Je herkent de leerstof heel goed, maar je herinnert ze niet tijdens een toets. Je bouwde een vals gevoel van kennis op. Om dit tegen te gaan dien je effectieve leerstrategieën in te zetten, retrieval practice is er zo één.

Retrieval Practice is een leerstrategie waarbij studenten actief informatie uit hun langetermijngeheugen terughalen. Vergeten speelt hierbij een cruciale rol. Leerlingen graven diep in hun geheugen om zich te herinneren wat ze hebben geleerd, waardoor sterke neurale verbindingen worden gevormd en de lesstof beter wordt opgeslagen.

Retrieval practice betekent dat we de leerstof actief gaan terughalen, dit is in tegenstelling tot het louter herlezen van leerstof, een veel effectievere manier van studeren.

Implementatie en Trainingsessies

In het kader van het RETPRAC project hebben we een eerste versie van het Retrieval Practice draaiboek voltooid, specifiek voor leerkrachten secundair onderwijs. Dit draaiboek biedt effectieve Retrieval Practice strategieën die zijn getest en bijgestuurd door collega’s. Daarnaast hebben we twee trainingsessies gehouden in de deelnemende scholen RHIZO en ORIGAMI, waarin leraren niet alleen fundamentele kennis hebben verworven over Retrieval Practice, maar ook de effectiviteit van deze strategieën hebben ervaren in hun eigen lessen.

Wil je zelf meer leren over Retrieval Practice? Voor leerlingen en leerkrachten die willen weten hoe ze Retrieval Practice kunnen integreren tijdens het studeren en in hun lessen, stellen we de hoogtepunten van de trainingsessies beschikbaar via de volgende video’s.

Praktische lesmaterialen

Download de praktische lesmaterialen om thuis of in de les door te nemen via de volgende links:

Door deze werkvormen toe te passen, kunnen we leerlingen helpen effectiever te leren in de dagelijkse lespraktijk en studiesessies.

Kortom, Retrieval Practice biedt een waardevolle benadering voor leerlingen om niet alleen informatie te herkennen, maar deze ook daadwerkelijk te kennen, wat resulteert in een dieper begrip en betere prestaties in de klas. 

Blijf op de hoogte voor toekomstige updates en blijf leren!

Dit project (RETRIEVAL PRACTICE IN FIRST YEAR OF SECONDARY EDUCATION) werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze materiaal ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.