We zorgen voor jou

In RHIZO OV4 type 9 staat een heel team klaar om voor jou te zorgen. Ontdek hier hoe we dat doen.


Zorgbeleid

Onze autismewerking situeert zich op niveau van schoolbeleid, de klas, de individuele leerling en zijn/​haarouders.

Onze autismewerking houdt rekening met de noden en behoeften van de leerlingen met ASS en met de einddoelstelling van de studierichting. De school zal voor elke individuele leerling met autismespectrumstoornis nagaan welke maatregelen wenselijk en mogelijk zijn. Dit gebeurt in overleg met de leerling en de ouders. 

We zien de ouders en leerlingen de als volwaardige participant in een traject dat we samen afleggen.