RETPRAC

Een Erasmus+ project voor beter leren in de klas.

Welkom bij onze kennismaking met het Erasmus+ project RETPRAC, waar we als Scholengroep RHIZO vol trots deel van uitmaken. RETPRAC, afkorting voor Retrieval Practice in the First Year of Secondary School’, is een project dat erop gericht is leraren te helpen betere leerstrategieën te gebruiken in de klas, specifiek in het eerste jaar van het middelbaar onderwijs.

Het project wordt gecoördineerd door Asociación Origami, een non-profit organisatie uit Madrid, Spanje, gericht op onderzoek naar onderwijs en zelfgestuurd leren. En wij, de RHIZO-scholen, zijn de trotse partners in dit avontuur. Dit project is gestart op 1 januari 2023 en loopt tot 1 mei 2024.

Het doel van RETPRAC

Het hoofddoel van RETPRAC is om leerkrachten te voorzien van training in retrieval practice, een verzameling wetenschappelijk onderbouwde strategieën die momenteel nog onderbenut zijn. Retrieval practice benadrukt het terughalen van kennis uit het geheugen, het gebruiken ervan en het ontwikkelen van diepere, meer geïntegreerde leren. Deze methode is zowel effectief als inclusief, omdat het bouwt op de bestaande kennis van elke leerling.

Hoe gaat RETPRAC te werk?

In het kader van dit project zullen de partners een handboek ontwikkelen om evidence-based retrieval practices in de klas te implementeren. Dit handboek zal gemakkelijk te volgen activiteiten bieden in elk vak, voorbeelden voor bepaalde vakken vanwege hun kenmerkende eigenschappen, en aanpassingen voor leerlingen met leerproblemen. Leerkrachten zullen worden getraind en bewust gemaakt van dit handboek, video tutorials en infographics via een evenement en andere verspreidingsactiviteiten om zoveel mogelijk leerkrachten en scholen te bereiken.

Wat hopen we te bereiken met RETPRAC?

We hopen dat dit project de verspreiding van retrieval practice in de klas zal bevorderen. Ons doel is dat dit geen eenmalige actie is, maar een uitbreiding van een beweging die zich focust op het lesgeven op basis van wetenschappelijk bevindingen. Door de juiste verspreiding en aanpak van de resultaten willen we een lange termijn impact creëren voor effectiever en inclusiever onderwijs.

Wie zijn de doelgroepen van RETPRAC?

De belangrijkste doelgroepen van dit project zijn leerlingen, vooral die in het eerste jaar van het secundair onderwijs, en leerkrachten. We richten ons ook op leerlingen met specifieke leerproblemen en beperkte middelen, evenals medewerkers van lokale, nationale, Europese en internationale onderwijsadministraties.

Waarom RETPRAC?

Retrieval practice is een van de meest effectieve onderwijspraktijken, ondersteund door uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. Het helpt studenten bij het opbouwen van diepe kennis die hen zal begeleiden in hun levenslang leren. Het biedt ook waardevolle feedback voor leerkrachten, waardoor ze hun onderwijs kunnen verbeteren. Bovendien is het een inclusieve praktijk die toegankelijk is voor alle leerlingen, ongeacht hun leervaardigheden of achtergrond.

Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de voortgang van ons project, nodigen we u van harte uit om de link te volgen en u te abonneren op onze halfjaarlijkse nieuwsbrief. Door u te abonneren, ontvangt u projectupdates, mogelijkheden om deel te nemen aan trainingen en de kans om de resultaten uit de eerste hand te ervaren. We hopen u te mogen verwelkomen in onze club en samen te werken aan het verbeteren van het onderwijs voor iedereen. Dank u voor uw aandacht en interesse in RETPRAC.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.