RETPRAC

Een Erasmus+ project voor beter leren in de klas.

Welkom bij de projectpagina van RETPRAC, een innovatief Erasmus+ initiatief dat zich richt op het verbeteren van leerstrategieën in het eerste jaar van het secundair onderwijs. Scholengroep RHIZO is trots om deel uit te maken van dit project, dat officieel begon op 1 januari 2023 en loopt tot 1 mei 2024.


Wat is RETPRAC?

RETPRAC, wat staat voor Retrieval Practice in the First Year of Secondary School’, is een project dat leraren traint in het gebruik van retrieval practice. Dit zijn wetenschappelijk onderbouwde methoden die de nadruk leggen op het ophalen van kennis uit het geheugen, wat leidt tot diepere en meer geïntegreerde leerervaringen. Retrieval practice is effectief en inclusief, omdat het bouwt op de bestaande kennis van elke leerling.


Doelstellingen van RETPRAC

Het hoofddoel van RETPRAC is om leraren te voorzien van training en middelen om retrieval practice effectief in de klas te implementeren. Dit project richt zich op:

  • Ontwikkeling van een handboek met evidence-based retrieval practice
  • Aanbieden van gemakkelijk te volgen activiteiten en voorbeelden per vak.
  • Aanpassingen voor leerlingen met leerproblemen.
  • Training en bewustwording via evenementen, video tutorials, en infographics.


Projectdoelgroepen

RETPRAC richt zich op:

  • Leerlingen in het eerste graad van het secundair onderwijs.
  • Leren-leren begeleiders, die werken met leerlingen met specifieke leeruitdagingen.
  • Onderwijsmedewerkers op lokaal, nationaal, Europees en internationaal niveau.


Waarom RETPRAC?

Retrieval practice is een van de meest effectieve onderwijsmethoden, ondersteund door uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. Het helpt leerlingen bij het opbouwen van diepe kennis en biedt waardevolle feedback voor leerkrachten om hun onderwijs te verbeteren. Bovendien is het een inclusieve praktijk die toegankelijk is voor alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond.


Voortgang en resultaten

We zijn trots om de resultaten van het RETPRAC-project te delen:

1. RETRIEVAL PRACTICE HANDBOEK

Deze praktische gids biedt een handreiking voor leerkrachten om retrieval practice in de klaspraktijk in te bedden, via evidence-based stapsgewijze instructies en diverse activiteiten.


2. INFOGRAPHICS

Deze visuele hulpmiddelen leggen de principes van retrieval practice uit en bieden stap-voor-stap handleidingen voor methoden zoals flashcards en zelftesten.


3. VIDEOCURSUS

Deze video’s bieden zowel leerkrachten als leerlingen een introductie tot de basisprincipes van retrieval practice.

Alle nieuwe leren leren’ materialen zijn voor studenten toegankelijk via Smartschool en bevatten de nieuwste inzichten uit het RETPRAC-project.


Erasmus+

Dankzij Erasmus+ hebben we praktische materialen ontwikkeld die onze onderwijspraktijk effectiever maken. Deze materialen zijn beschikbaar gesteld aan onze leerkrachten en studenten en zijn ontworpen om hen beter voor te bereiden op zowel academische als persoonlijke uitdagingen.

Bij RHIZO blijven we ons inzetten voor innovatieve en effectieve onderwijsmethoden die onze studenten voorbereiden op succesvolle toekomst. Bedankt voor uw interesse in RETPRAC.

Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.