TAKO

Een door AI aangedreven Chatbot die Design Thinking Onderwijs Revolutioneert

Introductie van TAKO:
Een Proof-of-Concept Chatbot voor Design Thinking

Design thinking is een steeds populairdere lesmethode om creatieve probleemoplossende vaardigheden bij jongeren te ontwikkelen. Het implementeren van deze benadering in het secundair onderwijs kan echter uitdagend zijn, vooral voor leraren met beperkte middelen en ondersteuning. Daar komt TAKO, een innovatieve chatbot die het design thinking proces in het bovenbouwonderwijs faciliteert.

Waarom TAKO?

TAKO is een acroniem dat is genoemd naar Taco, een Nederlandse docent in het voortgezet onderwijs die als eerste het idee deelde van een digitale facilitator voor design thinking. Door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie (AI) technologie, streeft TAKO ernaar toegang tot design thinking te democratiseren en studenten en docenten een gebruiksvriendelijk hulpmiddel te bieden ter ondersteuning van hun leerproces.

Doelstellingen en resultaten

De belangrijkste doelstellingen van TAKO zijn:

  • Een chatbot ontwikkelen die studenten helpt navigeren en geschikte design thinking-methoden te selecteren.
  • De chatbot trainen om de effectiviteit ervan bij het begeleiden van studenten door design thinking-processen te verbeteren.
  • Studenten met beperkte toegang tot design thinking-middelen in staat stellen hun kennis te vergroten met TAKO.
  • De chatbot en de verkregen resultaten delen met een breder publiek.

Met TAKO streven we naar een laagdrempelige oplossing voor het leren van design thinking, extra ondersteuning voor docenten en het pionieren van de digitale facilitatie van design thinking-onderwijs.

Doelgroepen

TAKO richt zich voornamelijk op docenten in de bovenbouw van het secundair onderwijs die geïnteresseerd zijn in design thinking en studenten die betrokken zijn bij projectmatige cursussen of uitdagingen in het echte leven. Secundaire doelgroepen zijn onder meer docenten en leerlingen in het middelbaar secundair onderwijs, terwijl de tertiaire doelgroep bestaat uit onderwijsonderzoekers en technologen die geïnteresseerd zijn in nieuwe leerbenaderingen en technologie.

Motivatie

TAKO beantwoordt aan de groeiende vraag naar design thinking-onderwijs en de uitdagingen waarmee docenten te maken krijgen bij de implementatie van deze benadering in de klas. Door middel van chatbot-technologie kan TAKO directe ondersteuning bieden aan studenten en docenten, waardoor design thinking toegankelijker en praktischer wordt.

Partners en financiering

Het TAKO-project is mogelijk gemaakt door het Erasmus+ programma en wordt gerealiseerd door een samenwerking tussen DOON, een Nederlands bureau voor onderwijsinnovatie, en RHIZO, een Vlaamse secundaire scholengemeenschap.

Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.