Designtools.be in de prijzen

Designtools.be, een educatieve website van RHIZO over Design Thinking, wint een prestigieuze internationale prijs.

Designtools​.be is een project van RHIZO-STEM-coördinator Joos van Cauwenberghe. Joos is al enkele jaren bezig met de integratie van elementen van Design Thinking in het onderwijs. Dat is een methodologie voor het oplossen van complexe problemen.

Omdat hij vaststelde dat er weinig verschil in diepgang zat tussen de projectresultaten van zijn eerstejaars en die van zijn laatstejaars, ontwikkelde hij een hele resem aan tools’ die leerlingen kunnen inzetten bij het oplossen van problemen, geordend per thema en volgens complexiteit. Bij interviewen’ gaat het bijvoorbeeld van een kwekkebek’ tot een diepte-interview.

Designtools werd nu geselecteerd als één van de meest inspirerende initiatieven voor de Design Education Summit in Singapore. Van de tweehonderd inzendingen vielen er slechts vijf in de prijzen. De visie van Designtools op het zelfsturend inoefenen van 21ste-eeuwse vaardigheden is bij de internationale jury in de smaak gevallen. Onze scholengroep is uiteraard bijzonder trots op Joos en zijn team.

Ook Kortrijk UNESCO Design Region, waar RHIZO met verschillende projecten deel van uitmaakt, verspreidde vorige maand onder de titel Maak kennis met de creativiteit van de regio een publicatie met inspirerende voorbeelden. Op pagina 7 staat een interview met Joos.