VIVES HBO5 verpleegkunde Kortrijk
Smartschool Facebook 

Dagonderwijs

Toelatingsvoorwaarden

 • Minstens 18 jaar worden in de module waarvoor je inschrijft
  of beschikken over een diploma of getuigschrift secundair onderwijs.

 • Reeds zorgkundige? Dan kan je een vrijstelling bekomen voor de eerste module. De opleidingsduur is dan twee en een half jaar.

Opbouw van de opleiding

 

eerste jaar

modules 1 - 2

initiëren en exploreren

Je ontdekt de basis van de verpleegkunde. Van bij de start leer je zowel op school als in de praktijk geïntegreerd werken. Je behaalt je visum van zorgkundige na het eerste jaar. Als zorgkundige kan je een vrijstelling van de eerste module bekomen.

tweede jaar


modules
3 - 4

verbreden

Je kiest één van de zorgtrajecten en maakt kennis met bijhorende contexten:

 • technisch-coördinerende zorg:
  • thuisverpleegkunde
  • ziekenhuisverpleegkunde
 • woon-leefzorg
  • psychiatrische verpleegkunde
  • verpleegkunde in de ouderenzorg
  • verpleegkunde bij mensen met een beperking

derde jaar

module 5

verdiepen

Je verdiept je in één van de contexten:

 • psychiatrische verpleegkunde
 • thuisverpleegkunde
 • verpleegkunde in de ouderenzorg
 • verpleegkunde bij mensen met een beperking
 • ziekenhuisverpleegkunde


Werkplekleren en stage

De opleiding kenmerkt zich door een ervaringsgerichte en levensechte aanpak. Je komt van bij de start in contact met werkplekleren en stage. Tijdens periodes van werkplekleren leer je nieuwe competenties en vaardigheden direct in de praktijk onder begeleiding van een werkplekbegeleider van school en mentor van de afdeling.

"De meerwaarde van werkplekleren is dat wij leren vanuit de praktijk. We leren nieuwe kennis en vaardigheden aan die we direct in levensechte situaties kunnen oefenen. Hierdoor onthouden we het ook sneller en beter."

Geïntegreerd werken en evaluatie

Zowel op school in het vak 'geïntegreerd werken' als op de werkplek leer je om de leerstof samen te brengen, verbanden te leggen en opzoekingswerk te verrichten. 

Tijdens een geïntegreerde zorgproef op het einde van elke module bewijs je dat je de opgedane kennis en ervaring kan toepassen. Geen lange blok- en examenperiode maar een praktijkproef waarop je tijdens de module wordt voorbereid.

Naast de geïntegreerde zorgproef evalueren we je ook aan de hand van opdrachten, groepswerk, toetsen ... Uiteraard is je functioneren op stage ook een belangrijke component.

"Dankzij geïntegreerd werken leren onze studenten vakoverschrijdend te denken. Iets wat in de praktijk ook belangrijk is."

Visum verpleegkunde

De school werkt samen met de FOD Volksgezondheid aan een innovatief project. Vanaf heden wordt de toekenning van de visa aan afgestudeerde verpleegkundigen automatisch opgestart. Van zodra je als afgestudeerde bij ons je diploma in handen hebt, wordt je visum automatisch bij je thuis bezorgd! Je hoeft dus zelf geen individuele aanvraag meer te doen!