VIVES HBO5 verpleegkunde Kortrijk
Smartschool Facebook 

Gecombineerd onderwijs

Toelatingsvoorwaarden

  •  Minstens 18 jaar worden in de module waarvoor je inschrijft of beschikken over een diploma of getuigschrift secundair onderwijs.
  •  Deze opleidingsweg maakt het mogelijk om een job te combineren met een opleiding tot gezondheidsprofessional.

Wat is gecombineerd onderwijs?

  • Je doorloopt de opleiding grotendeels op zelfstandige basis (digitaal via afstandsonderwijs) met maandelijks één verplicht lesmoment (op vrijdag tussen 8.30 en 18 uur) en één facultatief lesmoment.

  • Je opleiding start met een gemeenschappelijke basis van twee semesters die gelijk is voor alle studenten gecombineerd onderwijs. Daarna kies je voor één van de volgende trajecten: zorgkundige, opvoeder-begeleider of HBO5 verpleegkundige.

    Voor de trajecten zorgkundige en opvoeder-begeleider werken we samen met RHIZO School voor mens & samenleving.
  • Zelfs van op afstand word je nauw opgevolgd en begeleid door je docenten en stagebegeleider. We stemmen de opleiding af op jouw noden en zijn altijd bereikbaar voor je.

  • Je kan je stage spreiden naargelang jouw mogelijkheden. Het laatste semester van je opleiding is een volledig praktijksemester.

Overzicht modules

 
  opstart traject zorgkundige
(60 STP = 3 modulles = anderhalf jaar)

 traject opvoeder - begeleider
(120 STP = 6 modules =  drie jaar)

traject HBO5 - verpleegkundige
(180 STP = 8 modules = vier jaar)

module
1 + 2

feb en sep 2017 gemeenschappelijke basis
30 STP theoretisch onderwijs 
10 STP stage

module
3

sep 2017  geen theoretisch onderwijs
20 STP stage (waarvan 1 blokstage)
10 STP theoretisch onderwijs
10 STP stage
10 STP theoretisch onderwijs
10 STP stage
module
4
feb 2018    15 STP theoretisch onderwijs
5 STP stage
15 STP theoretisch onderwijs
10 STP stage
module
5
  15 STP theoretisch onderwijs
5 STP stage
15 STP theoretisch onderwijs
10 STP stage
module
6
  geen theoretisch onderwijs
20 STP stage (waarvan 1 blokstage)
10 STP theoretisch onderwijs
15 STP stage
module
7
    10 STP theoretisch onderwijs
15 STP stage
module
8
  geen theoretisch onderwijs
20 STP stage (waarvan 1 blokstage)

In elke module van de opleiding is er EVC-erkenning (vrijstelling) mogelijk voor een deel van je stage op basis van je werkervaring. 
Eén STP (studiepunt) staat voor gemiddeld 25 uren studiebelasting (volgen van lessen, zelfstandig werken, interactie met studenten en docenten, studeren, stage ...)

Les en stage

Elk semester bevat een deel les en een deel stage. Het laatste semester van elk traject is een volledig praktijksemester. De stage wordt steeds gespreid naargelang de mogelijkheden in combinatie met je werk. In het laatste semester doe je echter ook een stageblok van enkele aaneensluitende weken. 

AGOV

Onze school biedt momenteel nog de opleidingsweg AGOV aan voor studenten die hun opleiding willen combineren met een halftijdse job. In deze opleidingsweg zijn er wekelijks contactmomenten (= les).

Gecombineerd onderwijs zal AGOV volledig vervangen. Voor meer info over AGOV en de modules die nog opstarten, mail naar verpleegkundekortrijk@viveshbo5.be.

Visum verpleegkunde

De school werkt samen met de FOD Volksgezondheid aan een innovatief project. Vanaf heden wordt de toekenning van de visa aan afgestudeerde verpleegkundigen automatisch opgestart. Van zodra je als afgestudeerde bij ons je diploma in handen hebt, wordt je visum automatisch bij je thuis bezorgd! Je hoeft dus zelf geen individuele aanvraag meer te doen!

Meer info

In de brochure 'gecombineerd onderwijs gezondheidsprofessional' vind je meer informatie.

Stel al je vragen over het gecombineerd onderwijs via vicky.coucke@rhizo.be of liesbeth.verbanck@rhizo.be