Open brief aan minister van onderwijs

Het onderwijs vaart door woelige wateren en we willen dit graag aan onze minister duidelijk maken.

Waar bent u, meneer de minister?

Al wat plezant is, wordt versoepeld”, kopte een krant op 22 januari. Fijn zo! Want dat zal bij iedereen de motivatie en het welbevinden opkrikken, en in het bijzonder bij de jongeren. Maar wat met al wat belangrijk is”?

Als we ervan uitgaan, beste minister, dat u uw eigen woorden ernstig neemt, vindt u onderwijs héél belangrijk … Dus? 

We hebben u nodig, beste minister! We hebben een andere aanpak nodig! En we vertellen u ook waarom. 

Het onderwijs kraakt … we voelen het! 

CLB’s roepen al een week dat het niet meer zo verder kan. Met deze brief willen we mee roepen, om de stem luider te maken. 

Het is niet houdbaar … 

… voor de leerlingen en hun ouders! Klassen sluiten en gaan weer open, scholen sluiten en gaan weer open, klassen sluiten opnieuw en gaan weer open. Maar ook: een uur later op school omdat er geen leerkracht is, twee uur vroeger naar huis omdat er geen leerkracht is en anders de studiezaal overvol zou zitten … Onhoudbaar! 

… voor het onderwijzend personeel! Hybride lesgeven voor 10 leerlingen in de klas en 12 leerlingen thuis, of van thuis uit (in isolatie) les geven aan 15 leerlingen in de klas en 10 leerlingen thuis, of lesgeven vanuit de klas voor 25 leerlingen thuis. Kortom: hoppen’ van fysieke lessen naar online lessen, met wat hybride lessen tussendoor. Onhoudbaar! 

… voor het ondersteunend personeel! Elk ogenblik van de dag tracen (ter ondersteuning van het CLB), hoog risico contacten opbellen, quarantaines en isolaties opvolgen, communiceren naar ouders, afwezigheden registreren en opvolgen, leerlingen testen, een luisterend oor bieden bij leerlingen in problemen, … 

En dat elke dag opnieuw. Onhoudbaar! 

… voor de directies! Steeds veranderende richtlijnen bijhouden, keuzes maken, lijnen trekken (waar anderen dit niet doen), klassen sluiten, de school sluiten, vervangende leerkrachten zoeken en niet vinden, communiceren, ontevreden ouders sussen. En dat bijna elke dag opnieuw. Directeurs zijn verveld tot coronamanagers. Onhoudbaar! 

Het onderwijs kraakt … we bewijzen het! 

Wat we voelen, kunnen we staven met cijfermateriaal. De afgelopen twee weken telde onze scholengroep RHIZO:
op 4500 leerlingen: 697 isolaties, 2 schoolsluitingen en 76 klassluitingen
op 917 personeelsleden: 104 besmettingen

  Andere aanpak? Graag zo snel mogelijk!

  Als wat plezant is, versoepelt’, kan dan ook wat belangrijk is eens bekeken worden? Tijd voor een grondige evaluatie en bijsturing! In de media sprak u, minister, over een plan B’, dat besproken wordt met het brede onderwijsveld en de experten. Het blijft windstil … De Titanic zinkt en wij moeten verder varen …’, zo wordt gedeeld op sociale media. 

  Corona daagt uit en we zijn de uitdaging aangegaan: we hebben met z’n allen gewerkt aan een sterk opgebouwde immuniteit, dankzij de vaccinatiecampagne. De hospitalisatiegraad is momenteel minder dan 1%. Als dit percentage niet stijgt, dan moeten we de quarantainemaatregelen in onderwijs toch kunnen versoepelen? 

  Onze ideeën …

  We willen niet alleen onze verzuchtingen formuleren, we geven u graag een aantal voorstellen mee vanop de werkvloer. 

  • Focus op leerlingen en personeelsleden die symptomatisch zijn en zorg voor deze mensen voor isolatie. 
  • Maak het testen bij symptomen heel laagdrempelig, zodat ook de meest kwetsbare leerlingen er toegang toe hebben. 
  • Stop de tracing van hoog risico contacten door het CLB; het is onbegonnen werk. 
  • Zet volop in op de motivatie bij jongeren en personeel om de basismaatregelen te volgen, zodat we beter gewapend zijn tegen een zesde golf. 
  • Zet volop in op het verbeteren van de luchtkwaliteit: meten is belangrijk, maar aanpakken is en wordt nog een heel ander verhaal. 
  • Maak vervangingen voor korte afwezigheden mogelijk en zorg voor een vereenvoudiging van de diplomavereisten.


  Dat onze taal misschien wat hard klinkt, heeft te maken met de sense of urgency’ die we ervaren. Maar voor alle duidelijkheid: we zijn dankbaar voor de middelen die we tot nu toe al ontvingen, we appreciëren de inspanningen die u levert en we begrijpen heel goed dat corona ieder van ons, ook u, blijvend uitdaagt en dat niemand ver in de toekomst kan kijken. Tegelijk zijn we, net als u, bezorgd om de kwaliteit van ons onderwijs, willen we absoluut de scholen openhouden en durven we om die redenen aan de alarmbel trekken. 

  We kijken hoopvol uit naar een wijziging van de maatregelen. En in afwachting van deze wijziging hebben wij alvast beslist het advies van CLB om klassen te sluiten vanaf vier besmettingen niet meer standaard te volgen, maar echt gedifferentieerd te kijken wat het beste is voor die leerlingengroep. We starten hiermee voor alle duidelijkheid geen anti-beweging, we nemen nog altijd het virus ernstig, we streven nog altijd naar een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen en personeel, maar niet meer met deze maatregelen! 


  Namens de directies van de scholengroep RHIZO, Kortrijk 

  Nancy Dedeurwaerder, algemeen directeur RHIZO en directeur VIVES Kortrijk – Ieper – Brugge graduaat verpleegkunde
  Janny Coopman en Evelien Thomas, directie RHIZO College Zwevegem
  Franceska Verhenne en Sofie Vermandere, directie RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen Kortrijk
  Carine Detavernier en Jonas Hindryckx, directie RHIZO Lifestyleschool Kortrijk en RHIZO Sportschool Kortrijk
  Kornelia Buyse en Liselotte Van Ooteghem, directie RHIZO Zorgkrachtschool Kortrijk en VIVATO
  Céline Craeynest, directie RHIZO Hotelschool Kortrijk
  Jorge Cottyn, directie Secundaire freinetschool tvier Kortrijk
  Ilse Ghiesmans, directie De Lage Kouter Kortrijk
  Ingrid Mullebrouck en Nathalie Tienpont, directie BuSO De Hoge Kouter Kortrijk
  Piet Dejonckere, Geert Dewitte, Christelle Duchi, Tim Labbe, Darline Vanneste, directie ondersteunende diensten RHIZO