Eigen accenten

Beschrijving eigen accenten


Eigen accenten

We stellen een gezondheidsbeleid voorop met inzet op voeding, belang van slapen en rustmomenten, bewegings- of muziektussendoortjes.

We stellen een talentenfluisteraar aan die positieve psychologie als denkwijze en als basis van het handelingsgericht werken hanteert. Daarbij vertrekken we van de mogelijkheden van elk kind, met eerbied voor de beperkingen. Zo zorgen we ervoor dat elke leerling in de eerste graad een talentengesprek krijgt. 

Socio-emotionele ontwikkeling en autismecentraalmethodiek staan hierbij centraal. Emotionele behoeften van de leerling dienen als vertrekpunt om de zorg(strategie) te bepalen. We werken handelingsgericht en denken concreet na over de impact van klassikaal vs individueel les volgen: zelfstandige werktijd, hybride onderwijs, TOAH om leerlingen niet in chronische overbevraging te laten.