Waar wij voor staan

Als je kiest voor RHIZO OV4 type 9, waar kies je dan voor? Je ontdekt het hier.


Pedagogisch project
OV4 type 9


LEEFGEMEENSCHAP

Niet iedereen is gelijk, maar iedereen verdient gelijke kansen. Daarom werken we aan een zo groot mogelijke zelfredzaamheid om met de juiste basisvaardigheden meer vat te hebben op de eigen situatie en het leven. 

De verbondenheid tussen leren en ontwikkelen creëert een energie die je sterker in het leven stelt. Daarom hechten we ook zoveel belang aan ons gezondheidsbeleid waarin gevarieerd eten, voldoende slapen en bewegen centraal staat. 

Iedereen is anders, maar iedereen is gewoon. Daarom streven we naar een separate en tegelijk inclusieve werking in kleine klasgroepen waarin de leerkrachten trajectbegeleiders zijn. Een herstelgerichte basishouding en verbinding met elkaar blijft daarbij de kern.

Iedereen doet ertoe en iedereen is van waarde. Daarom gaan we vanaf de eerste graad op zoek naar ieders flow, de momenten die voorbij vliegen, waarvan je het meest geniet en tot een basisrust komt. Dan voel je aan wat jouw talenten zijn.

LEERGEMEENSCHAP

Begeleiders brengen niet alleen kennis over, maar zijn ook coaches. Daarom kiezen we voor concrete communicatie. We houden rekening met jouw eigenheid en we gaan steeds op zoek naar een evenwicht waarbij jij je comfortabel voelt. 

Onze visie is om er voor jou te zijn, maar jou ook zelf je pad te laten uitstippelen. We nemen je bij de hand en moedigen je aan om op eigen tempo je leerproces te doorlopen. Tegelijk streven we ernaar je zelfsturend aan de slag te laten gaan. Zo zoeken we een evenwicht tussen loslaten en beschermen, op weg naar zelfzeker en zelfstandig functioneren in de maatschappij. Het verbinden met elkaar vormt daarin de rode draad waarbij je altijd beroep kan doen op auti-vriendelijke begeleiding. 

We creëren een ruimte waar je kan leren voor een beroep en leren voor het leven, maar waar je ook tot rust kan komen. We zorgen ervoor dat je kan leren op maat: apart, in een groep … alles kan! Jouw interesses, noden en behoeften staan centraal.

LEERLING

We zoeken naar een leertraject op maat van jouw behoeften, noden en interesses. Je kent je talenten en weet zo hoe jij zelf kan schitteren. Je kent echter ook je draagkracht en je grenzen. Je weet wat je kan (ver)dragen, maar ook wat te veel is en je weet hoe je daarmee kan omgaan. 

Je zal kansen krijgen om te groeien op eigen tempo en om je talenten te ontdekken, maar je zal ook fouten mogen maken. Je zal nieuwe kansen krijgen en die hopelijk ook nemen zodat we altijd kunnen blijven verbinden. 

Wij willen vooral dat je vertrouwen hebt in jezelf en dat je voldoende kennis hebt om een volgende stap te zetten naar de tweede graad en later in het werkveld terecht te komen. Door niet alleen respect te tonen voor anderen, maar ook op een goede manier op te komen voor jezelf, zal jij je weg vinden in de maatschappij.