VIVES HBO5 verpleegkunde Kortrijk
Smartschool Facebook 

Als student sta je er nooit alleen voor. Er staat een team voor je klaar om met je mee te gaan als het goed gaat en je te ondersteunen als het even moeilijker gaat.

Voor elke student

Elke docent, je klasmentor, werkplekbegeleider, stagebegeleider en stagecoördinator en de studentenbegeleiders zijn er voor jou.

Studenten met leerstoornissen en anderstalige studenten kunnen evaluaties in de zorgklas afleggen.
Elke student kan workshops rond assertiviteit, sociale weerbaarheid en omgang ... volgen.
Voor specifieke vragen kan je terecht bij de leercoach, taalcoach, wiskundecoach of ICT-coach.

Als het wat moeilijker gaat ...

... dan staan de studentenbegeleiders met psycho-sociale begeleiding, de ombudsdienst en de sociale dienst voor je klaar.
... dan verwijzen we je indien nodig door naar STUVO (VIVES), het CLB of andere instanties.

 

Indien je meer info wenst over deze ondersteuningsmogelijkheden, mail dan naar nancy.lewyllie@rhizo.be of magali.wante@rhizo.be.